Vanaf 10 september t/m 10 oktober 2019, werkzaamheden in de wegberm op de Bilwijker- en Groeneweg t.h.v. nrs. 117 en 119 te Stolwijk

De firma Elka Telematica voert de tijdelijke verkeersmaatregelen uit. De werkzaamheden vinden in de wegberm plaats waardoor het verkeer zo min mogelijk hinder ondervind.

De werkzaamheden worden door de firma Rekam uitgevoerd en bestaan uit het aanleggen van glasvezelkabels.