Belangrijke data

19 december 2022

Laatste dag indienen registratieverzoek (pdf, 516 kB) aanduiding politieke groeperingen en bijschrijving waarborgsom € 225.
Dit is niet nodig als de politieke groepering:

  • is geregistreerd bij centraal stembureau voor Tweede Kamer-verkiezing;
  • ten behoeve van de vorige verkiezingen een geregistreerde aanduiding had én een kandidatenlijst heeft ingediend;
  • kiest voor blanco lijst.

NB: voor wijziging van een bestaande inschrijving moet een verzoek tot wijziging aanduiding worden ingediend.

27 december 2022

Laatste openbare kennisgeving beslissing centraal stembureau tot registratie aanduiding politieke groepering.

16 januari 2023

Kandidatenlijst gereed en betaling waarborgsom € 225 kandidatenlijst .

16 januari tot en met 30 januari 2023

Afleggen verklaring van ondersteuning door stemgerechtigde.

30 januari 2023

Dag van de kandidaatstelling.

31 januari 2023

Zitting stembureau: onderzoek kandidatenlijsten.

3 februari 2023

Openbare zitting centraal stembureau, beslissing:

  • Geldigheid kandidaatstelling;
  • Nummering kandidatenlijsten.

7 of 13 februari 2023

Openbaarmaking lijstnummering.

Uiterlijk 1 maart 2023

Ontvangst stempas.

15 maart 2023

Dag van stemming.

23 maart 2023

Vaststelling uitslag.