Waarom stemmen?

Waarom zou ik stemmen voor waterbeheer? Wat doet het hoogheemraadschap voor mij?

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat het water in de sloot of vaart schoon is, dat we ons veilig voelen achter de dijken en dat wij ook in laag gelegen gebieden weinig wateroverlast ervaren. Maar, er gaat een wereld achter schuil. Die van het waterschap: onze medewerkers werken 24 uur per dag aan het water in uw buurt.

U betaalt voor al dat waterwerk. Door te stemmen bepaalt u mee hoe wij uw belastinggeld besteden. U heeft dus invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving. Accepteert u dat er af en toe water op straat staat, of moeten we juist extra blijven investeren om dat te voorkomen? Vindt u dat natuur een nog belangrijker rol moet krijgen bij waterprojecten? Moeten we extra inzetten op innovatie of vindt u dat zonde van uw belastinggeld? U kunt het zeggen.

Wat doet het waterschap voor u?

Het waterschap zorgt in het kort voor droge voeten en schoon water.

Het waterschap is een belangrijke overheidsorganisatie als het gaat om klimaatadaptatie.

Kerntaken van het waterschap zijn:

  • waterveiligheid (waterkeringen/dijken)
  • waterkwaliteit (afvalwaterzuivering, schoon oppervlaktewater)
  • waterkwantiteit (het waterpeil)

In de Krimpenerwaard beheert Schieland en de Krimpenerwaard ook de wegen buiten de bebouwde kom met uitzondering van de provinciale wegen.