Baggeren Schollebos, Schollevaar en Hoofdweggebied in Capelle aan den IJssel

Van september 2023 tot en met februari 2024 voeren we werkzaamheden uit in het Schollebos, Schollevaar en het Hoofdweggebied in Capelle aan den IJssel.

In de sloten halen we de laag slib weg die op de bodem ligt (baggeren). Zo verbeteren we de kwaliteit en doorstroming van het water.

In totaal baggeren we ongeveer 11,5 kilometer watergang. Daarbij halen we ongeveer 29.000 kubieke meter slib weg. De baggerwerkzaamheden voeren we zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit, waarbij we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Op de bijgevoegde kaart staat welke sloten we gaan baggeren. Sommige huizen of tuinen grenzen aan de sloten die we baggeren. De werkzaamheden kunnen tijdelijk zorgen voor meer geluid en verkeer in de omgeving van de wijken Schollevaar, Schollebos en Hoofdweggebied. We vragen ieders begrip voor mogelijke geluids- of verkeersoverlast. Samen met de aannemer proberen we uiteraard hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

De aannemer start in september 2023 met de baggerwerkzaamheden. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind februari 2024 klaar.

Waarom is dit onderhoud nodig?

In sloten ontstaat een laag slib doordat er gronddeeltjes en plantenresten naar de bodem zakken. Hierdoor wordt een sloot of plas ondieper. Wanneer er veel bagger/slib op de bodem ligt, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de aan- en afvoer van het water en voor de waterkwaliteit. Om te kunnen blijven zorgen voor droge voeten en schoon en voldoende water in het gebied is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Daarnaast wordt het weer extremer. Hevigere regenbuien vergroten de kans op wateroverlast. Om de weersveranderingen op te vangen en overlast te voorkomen, is het belangrijk de watergangen op orde te houden. Ook draagt regelmatig onderhoud bij aan een goede kwaliteit van het water.

Wat gebeurt er met de bagger?

De bagger wordt met een zuigboot of een schuifboot en een kraan van de waterbodem gehaald. Schone bagger pompen we via een gesloten leidingstelsel naar een weilanddepot in de omgeving. Hier droogt de baggerspecie in tot grond en vormt dit onderdeel van het terrein. Door de baggerspecie te verpompen, voorkomen we overlast voor de omgeving. Verontreinigde bagger voeren we met vrachtwagens af naar een erkend eindverwerker.

Wat wordt er ter bescherming aan planten en dieren gedaan?

De baggerwerkzaamheden hebben invloed op de leefomgeving van planten en waterdieren. De aannemer neemt de volgende maatregelen:

  • zorgen voor voldoende vluchtwegen voor waterdieren, zoals vissen en amfibieën;
  • voorzichtig werken langs de oevers om beschadiging aan planten te voorkomen;
  • een ecoloog, iemand met veel kennis over planten en waterdieren, begeleidt de werkzaamheden en controleert de sloten op nesten en bijzondere plant- en diersoorten.

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie via telefoonnummer 010 45 37 200 of via de e-mail: postvakws@hhsk.nl.