Baggeren sloten Rotterdam Ommoord

De aannemer begint in oktober 2023 met baggerwerkzaamheden in de wijk Ommoord in Rotterdam.

Volgens planning zijn de werkzaamheden in februari 2024 gereed.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De baggerwerkzaamheden, waarbij we de laag slib van de bodem verwijderen, vinden plaats in een aantal sloten in de wijk Ommoord in Rotterdam. Het kan voorkomen dat de te baggeren sloot grenst aan uw woning of tuin. Hierdoor is het mogelijk dat u geluids- of verkeersoverlast ondervindt.

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en het verkeer goed te begeleiden worden er verkeersmaatregelen getroffen. We sluiten geen wegen af. Uw woning blijft bereikbaar. In samenwerking met de aannemer doen we er alles aan om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Welke sloten onderhoud het hoogheemraadschap?

Op de kaart onderaan deze pagina staan de te baggeren sloten weergegeven. De sloten die gebaggerd worden zorgen voor de waterafvoer van de wijk Ommoord.

Waarom is baggeren nodig?

Doordat er gronddeeltjes en plantenresten naar de waterbodem zakken, ontstaat er een laag bagger. Hierdoor wordt de sloot ondieper. Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit slecht zijn voor de aan- en afvoer van het water, de waterkwaliteit en problemen voor de recreatievaart. Om ons werk voor droge voeten in het gebied goed uit te kunnen voeren, is regelmatig onderhoud en verbetering nodig. Het weer wordt extremer, regenbuien worden heviger waardoor de kans op overlast toeneemt. Met een goed onderhouden stelstel van sloten en plassen houden we de omgeving bestand tegen extremere weersomstandigheden. Daarnaast draagt het ook bij aan een goede waterkwaliteit.

Wat gebeurt er met de bagger?

De bagger die uit de sloten wordt verwijderd, is onderzocht op kwaliteit. De resultaten geven aan dat een groot deel van de bagger lokaal verwerkt mag worden en een deel afgevoerd moet worden naar een afzetlocatie (bijvoorbeeld een grondbank of Rijksdepot De Slufter). De baggerspecie, welke voldoende schoon is om lokaal te verwerken, wordt op de kant verspreid of in een depot van de gemeente Rotterdam verwerkt. Vanwege de beperkte ruimte in het stedelijk gebied, wordt de meeste bagger met behulp van een kraan in afgesloten vrachtwagens geladen en afgevoerd.

Wat wordt er ter bescherming aan planten en dieren gedaan?

De baggerwerkzaamheden hebben invloed op de leefomgeving van planten en waterdieren. De aannemer neemt de volgende maatregelen:

  • Ze zorgen voor voldoende vluchtwegen voor waterdieren, zoals vissen en amfibieën
  • Ze gaan voorzichtig te werk langs de oevers om beschadiging aan planten te voorkomen
  • Een ecoloog, iemand met veel kennis over planten en waterdieren, begeleidt de werkzaamheden en controleert de sloten op nesten en bijzondere plant- en diersoorten

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met onze klanteninformatie. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 200 of via de e-mail: postvakws@hhsk.nl.