Baggeren Zuidplaspolder-Zuid

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert van januari 2024 tot en met augustus 2024 baggerwerkzaamheden uit in het zuidelijke deel van de Zuidplaspolder.

In de sloten halen we de laag slib weg die op de bodem ligt (baggeren). Zo verbeteren we de kwaliteit en doorstroming van het water.

In totaal baggeren we ongeveer 17 kilometer sloten. Daarbij halen we ongeveer 40.000 kubieke meter slib weg. De baggerwerkzaamheden voeren we zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit, waarbij we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Op de onderstaand kaart (pdf) staan de te baggeren sloten weergegeven. Sommige huizen of tuinen grenzen aan de sloten die we baggeren. De werkzaamheden kunnen tijdelijk zorgen voor meer geluid en verkeer in de omgeving van Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht. We vragen uw begrip voor mogelijke geluids- of verkeersoverlast. Samen met de aannemer proberen we uiteraard hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Aannemingsbedrijf A. de Hartog & Zn B.V. voert het baggerwerk uit. De aannemer start in januari 2024 met de baggerwerkzaamheden. Volgens planning zijn de werkzaamheden begin augustus 2024 klaar.

Waarom is baggeren nodig?

In sloten ontstaat een laag slib doordat er gronddeeltjes en plantenresten naar de bodem zakken. Hierdoor wordt een sloot of plas ondieper. Wanneer er veel bagger/slib op de bodem ligt, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de aan- en afvoer van het water en voor de waterkwaliteit. Om te kunnen blijven zorgen voor droge voeten en schoon en voldoende water in het gebied is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Daarnaast wordt het weer extremer. Hevigere regenbuien vergroten de kans op wateroverlast. Om de weersveranderingen op te vangen en overlast te voorkomen, is het belangrijk de sloten op orde te houden. Ook draagt regelmatig onderhoud bij aan een goede kwaliteit van het water.

Wat gebeurt er met de bagger?

De bagger wordt met een zuigboot of een schuifboot en een kraan van de waterbodem gehaald. Schone bagger zetten we direct op de kant of pompen we via een gesloten leidingstelsel naar een weiland in de omgeving zodat het gebruikt kan worden voor verbetering van het land en om de bodemdaling te verminderen. Hier droogt de baggerspecie in tot grond en vormt dit onderdeel van het terrein. Door de baggerspecie te verpompen, voorkomen we overlast voor de omgeving. Verontreinigde bagger voeren we met vrachtwagens af naar een erkend eindverwerker.

Wat wordt er ter bescherming aan planten en dieren gedaan

Bij de voorbereidingen van deze werkzaamheden is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van kwetsbare planten en dieren. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomgeving van vissen en andere (water)dieren en planten. Tijdens het baggeren zorgen we voor voldoende vluchtwegen en gaan we zo voorzichtig mogelijk te werk bij de oevers. Daarnaast begeleidt een ecoloog de werkzaamheden. Deze ecoloog controleert de sloten regelmatig, onder andere op eventueel broedende vogels, en bepaalt of en welke maatregelen genomen moeten worden.

Vragen en verder informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie via telefoonnummer 010 45 37 200 of via de e-mail: postvakws@hhsk.nl.