Een nieuw peilbesluit voor de Ringvaart

Wij controleren regelmatig de waterstanden in de sloten, vaarten en plassen.

Kloppen ze nog? Dat doen we nu voor de Ringvaart. Het ziet er naar uit dat er in de praktijk niets hoeft te veranderen.

Waarom is de Ringvaart belangrijk?

De Ringvaart voert water af en aan voor de sloten en plassen in een gebied waar honderd- duizenden mensen wonen. Het gaat om de Eendragtspolder, Zuidplaspolder en polder Prins Alexander. Hier liggen woonwijken van Gouda, Moordrecht, Moerkapelle, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Rotterdam en Zevenhuizen.

Als het veel heeft geregend, voert de Ringvaart water uit dat gebied af naar de Hollandsche IJssel. Als het lang droog is, brengt de Ringvaart water uit de Hollandsche IJssel naar het gebied toe. Hierdoor schommelt de waterstand op de Ringvaart een beetje, afhankelijk van de situatie.

Wie merkt er iets van de waterstand in de Ringvaart?

De meeste bewoners langs en op de Ringvaart zullen nauwelijks iets merken van deze wisselende (flexibele) waterstanden. Maar woont u direct aan de Ringvaart of aan een sloot die direct in verbinding staat met de Ringvaart? Of woont u op een woonboot? Dan merkt u er misschien wél iets van.

Welke waterstanden gelden er nu en straks?

Wij stellen geen veranderingen voor. In het huidige (wettelijke) peilbesluit hebben wij vastgelegd dat de gewenste waterstand op de Ringvaart (het ‘streefpeil’) 2,15 meter onder NAP is. Dat kan zo blijven.

De waterstand in de praktijk

Het gemiddelde peil op de Ringvaart is vrijwel altijd zo hoog als in het peilbesluit vastligt. Onder rustige weersomstandigheden staat de waterstand dus overal op het streefpeil van 2,15 meter onder NAP.

Bij droogte of hevige regen ontstaan er verschillen in de waterstand. Dan laten we namelijk water door de Ringvaart stromen. Omdat water van hoog naar laag stroomt, kan de waterstand dan lokaal enkele centimeters hoger of lager zijn.

  • De maximale waterstand is dan 10 centimeter hoger (-2,05 meter NAP)
  • De minimale waterstanden is dan 15 centimeter lager (-2,30 meter NAP)

Hoe de waterstand precies is, hangt af van de plek en het weer.

Het nieuwe peilbesluit

Het is, vinden wij, het beste te blijven op het huidige ‘streefpeil’ voor de Ringvaart met de bijbehorende schommelingen. Want als we de waterstanden zouden verlagen of verhogen, raakt dit systeem uit balans. Bij een grotere verhoging kunnen lage tuinen langs de Ringvaart te nat worden. Bij een grotere verlaging zouden woonboten de bodem kunnen raken. Bovendien zou de pleziervaart last van zowel een verhoging als een verlaging krijgen.

Daarom willen wij het streefpeil voor de Ringvaart laten zoals het is: -2,15 meter NAP. Daarnaast willen wij in het nieuwe peilbesluit opnemen welke maximale variatie in waterstand daaromheen te verwachten is: -2,05/-2,30 meter NAP.

Inspraak

Tot 1 april 2023 heeft iedereen de gelegenheid gehad om een mening door te geven. Na deze informatieronde hebben we een ontwerp-peilbesluit gemaakt. Ook daarover kunnen belanghebbenden hun mening geven. Dit kan via ons mailadres peilbesluiten@hhsk.nl.

Het ontwerp-peilbesluit voor de Ringvaart ligt zes weken lang ter inzage van 29 juli tot en met 9 september 2023. De stukken zijn digitaal te bekijken via de website officielebekendmakingen.nl. Of u kunt ze (op doordeweekse dagen tussen negen en vier uur) inzien bij ons op kantoor, Maasboulevard 123 in Rotterdam. Bel voor een afspraak 010 45 37 200.

Tenslotte stelt ons algemeen bestuur het nieuwe peilbesluit vast. Vanaf dan worden de overeengekomen waterpeilen doorgevoerd en gehandhaafd.