Nieuwe waterinlaat Westringdijk voor schoon water Zuidplaspolder

Bij de Albert van ‘t Hartweg in Nieuwerkerk aan den IJssel wil het hoogheemraadschap de aanvoer van vers water uit de Ringvaart naar de Zuidplaspolder verbeteren.

Dat is nodig omdat we door klimaatverandering in de toekomst drogere periodes verwachten. De waterinlaten in de Westringdijk zijn nu in het bezit van bewoners. Ze worden dus niet bediend door het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap bereidt daarom de bouw voor van een eigen waterinlaat. Deze voldoet dan aan de eisen van het hoogheemraadschap en dient voor het algemeen belang van de polder (voldoende schoon water). De werkzaamheden staan voorlopig gepland voor eind 2023/begin 2024.

Uitleg werkzaamheden waterinlaat

Om water uit de Ringvaart in de polder te kunnen krijgen, moeten de sloot vanaf de inlaat én de sloot langs de Albert van ‘t Hartweg worden verbeterd. Te krappe duikers (buizen) in dammen naar de bedrijven en huizen langs de Albert van ’t Hartweg worden op kosten van het hoogheemraadschap vervangen door grotere.

Dat levert aan de ene kant overlast op voor omwonenden. Aan de andere kant worden de duikers voor de eigenaren kosteloos volledig vernieuwd. Ze voldoen dan aan de (wettelijke) eisen en worden weer overgedragen aan de bewoners. Dammen en straatwerk worden uiteraard hersteld. Als het werk klaar is, verbetert de doorstroming.

Bewoners en bedrijven met dammen waar wij duikers willen vervangen, benaderen wij apart voor overleg.

Contact over de nieuwe waterinlaat Westringdijk

Het hoogheemraadschap heeft graag goede contacten met belanghebbenden. Wilt u meer uitleg over de voorgenomen werkzaamheden of heeft u ideeën en suggesties? Neem dan contact op met de projectleider de heer R. de Kat. Dat kan via de mail: waterinlaat@hhsk.nl. Bellen kan ook via telefoonnummer 010 45 37 200.

Wij proberen tijdens de voorbereiding en bij de uitvoering van het werk zo veel mogelijk rekening te houden met uw belangen. Zo nodig organiseren wij een bewonersavond.