Onderhoud sloten Vlietkade en Wollefoppenweg

Vanaf september 2023 voeren we onderhoud uit aan sloten bij de Vlietkade en de Wollefoppenweg in Rotterdam-Zevenhuizen.

In de sloten halen we de laag slib weg die op de bodem ligt (baggeren). Zo verbeteren we de kwaliteit en doorstroming van het water. Ook maken we meteen de duikers schoon, dat zijn ondergrondse buizen die sloten met elkaar verbinden.

In totaal onderhouden we 2.845 meter sloot en daarbij verwijderen we ongeveer 5.500 kubieke meter baggerspecie. De werkzaamheden voeren we zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit, waarbij we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Op de onderstaande kaart staat welke sloten we gaan baggeren. Sommige huizen of tuinen grenzen aan de sloten die we baggeren. De werkzaamheden kunnen tijdelijk zorgen voor meer geluid en verkeer in de omgeving van de Vlietkade en de Wollefoppenweg. Hiervoor vragen wij uw begrip. Samen met de aannemer proberen we uiteraard hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer starten de werkzaamheden?

De baggerwerkzaamheden beginnen vanaf september 2023. Aannemingsbedrijf J. van Dorp & Zn. voert de werkzaamheden uit. Volgens planning zijn de werkzaamheden klaar in oktober 2023.

Waarom is dit onderhoud nodig?

In sloten ontstaat een laag slib, doordat er gronddeeltjes en plantenresten naar de bodem zakken. Hierdoor wordt een sloot of plas ondieper. Wanneer er veel bagger/slib op de bodem ligt, kan dit slecht zijn voor de aan- en afvoer van het water en voor de waterkwaliteit. Daarom is het belangrijk om sloten regelmatig te onderhouden.

Daarnaast wordt het weer extremer. Hevigere regenbuien vergroten de kans op wateroverlast. We houden de omgeving hiertegen bestand door de watergangen op orde te houden. Ook draagt regelmatig onderhoud bij aan een goede kwaliteit van het water.

Wat gebeurt er met de bagger?

Vooraf hebben we de kwaliteit van de bagger onderzocht. De resultaten geven aan, dat de baggerspecie verspreid mag worden over bijvoorbeeld landbouwgrond. Daarom wordt grotendeels de baggerspecie naar een terrein in de buurt gepompt. Het lokaal verwerken van baggerspecie is de meest duurzame methode en het heeft de laagste maatschappelijke kosten.

Hoe houden we rekening met planten en dieren?

Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomgeving van vissen en andere waterdieren. De aannemer neemt de volgende maatregelen:

  • zorgen voor voldoende vluchtwegen voor waterdieren, zoals vissen en amfibieën
  • voorzichtig werken langs de oevers om beschadiging aan planten te voorkomen
  • een ecoloog, iemand met veel kennis over planten en waterdieren, begeleidt de werkzaamheden en controleert de sloten op nesten en bijzondere plant- en diersoorten.

Vragen en verder informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie via het telefoonnummer 010 45 37 200 of via de e-mail: postvakws@hhsk.nl.