Vernieuwen Snelle Sluis

Vanaf het eind van 2024 wordt groot onderhoud op en rond de de sluis gedaan.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zet zich in voor droge voeten en schoon water in uw leefomgeving. De Snelle Sluis ligt in de dijk tussen de Hollandsche IJssel en de Ringvaart en moet opgeknapt worden. Om te onderzoeken wat de toestand van de sluis was, is er begin 2021 grondig onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bijvoorbeeld de deuren aan het einde zijn van hun levensduur en over een tijdje moeten worden vervangen. De voorbereidingen van dit project zijn aan de gang.

Over de sluis

De Snelle Sluis is gebouwd in 1987, omgeveer 24 meter lang en 5,5 meter breed en is gelegen in de Schielandse Hoge Zeedijk West in Moordrecht. De sluis vervult meerdere functies waarbij het hoogheemraadschap een rol speelt.

Een functie die de sluis vervuld is het doorlaten van recreatievaart. Het hoogheemraadschap is door de provincie aangewezen als vaarwegbeheerder. Dat betekent dat we de zorg hebben om scheepvaart mogelijk te maken en te houden volgens de aan het water toegekende vaarfunctie. In dit geval betreft het recreatievaart. De sluis maakt onderdeel uit van de (recreatie)vaarroute van de Hollandsche IJssel via de Ringvaart en de Rotte naar de Schie.

Zo is de sluis onderdeel van de dijk en beschermt het achterland voor het water vanuit de Hollandsche IJssel. Ten derde gebruikt het hoogheemraadschap de sluis (en de kleppen in de deuren van de sluis) om water in te laten voor de Ringvaart vanaf de Hollandsche IJssel. Via de Ringvaart wordt het water verspreid in ons werkgebied.

De Snelle Sluis is ook onderdeel van een belangrijke vismigratieroute. Deze route loopt vanaf de Nieuwe Maas via gemaal Schilthuis en de Rotte, via de sluis Zevenhuizer Verlaat en de Hennipsloot naar de Ringvaart en via de Snelle Sluis naar de Hollandsche IJssel en omgekeerd.

Verbeteringen

Allereerst gaat het hoogheemraadschap deuren vervangen, zodat deze weer 40-50 jaar mee kunnen. Ook gaat het hoogheemraadschap het bewegingswerk en automatisering van de sluis vervangen. De bediening blijft vanuit gemaal Kroes plaatsvinden en de bedieningstijden blijven onveranderd.

Hinder

Voordat de verbeteringen zijn gemaakt ondervindt de omgeving eerst hinder. De sluis wordt zoveel mogelijk buiten het vaarseizoen gestremd. Deze stremming wordt verwacht in februari en maart 2025. Dit is voor de boten maar waarschijnlijk ook een paar dagen voor het verkeer over de sluis. Houd deze pagina in de gaten voor wanneer de sluis precies gestremd is.

Daarnaast gaat het hoogheemraadschap ook aan de slag met de sluis Zevenhuizer Verlaat. Deze wordt in dezelfde periode, en ook buiten het vaarseizoen gerenoveerd. Door de werkzaamheden te bundelen hopen we de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Ook gaat het hoogheemraadschap de Ringvaart verder uitbaggeren. Vorig jaar is er begonnen met de Hennipsloot en nu gaan we verder. Voor verdere informatie bezoekt u de pagina Zevenhuizer Verlaat.

Verbeteren vaarverbinding Rotte- Hollandsche IJssel

Provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas werken samen aan de verbetering van de vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel door de Hennipsloot en Ringvaart. De gemeente Zuidplas gaat onder andere de bedieningstijden van de bruggen verruimen. Het Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas zorgen voor steigers, informatiepanelen en passeerplekken. Het hoogheemraadschap knapt de sluis Zevenhuizer Verlaat op en baggert de Hennipsloot zodat deze goed bevaarbaar blijft. Deze verbeteringen dragen bij aan het doel van de provincie om het recreatieve, regionale vaarnetwerk te versterken. Daarom ontvangen meerdere deelprojecten binnen de samenwerking geld van de provincie.

Contact

Wanneer u vragen heeft over de renovatie van de Snelle Sluis kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van het project, via dit mailadres: g.frolke@hhsk.nl.