Vervanging gemaal Hitland

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bereidt de vervanging voor van gemaal Hitland.

Binnenkort start het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met de vervanging voor van gemaal Hitland. Het gemaal ligt op de gemeentegrens van Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel in het recreatiepark Hitland. Een gemaal gebruiken we om de hoogte van het water te regelen in een bepaald gebied. De werkzaamheden zijn gestart in augustus 2023.

Het nieuwe gemaal verbetert het waterbeheer in de peilvakken van de Hitland-polders (Esse, Gans- en Blaardorp). In de toekomst worden mogelijk ook de sloten in de Capelse wijk Oostgaarde op het nieuwe gemaal aangesloten.

Het nieuwe gemaal wordt gebouwd op een perceel naast het oude gemaal aan de Groenendijk 361 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Er wordt weinig overlast voor de omgeving verwacht. Sloop van het oude gemaal gebeurt pas als het nieuwe gemaal klaar en getest is.

De overlast zal beperkt zijn. De parkeerplaats bij Recreatiepark Hitland, de volkstuintjes en het recreatiepark zelf blijven bereikbaar. Het doorgaande verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid.

Wat verandert er aan gemaal Hitland?

Het nieuwe gemaal kan meer water afvoeren. Dat is goed als het vaker en langduriger regent (klimaatverandering). Tegelijk krijgt het gemaal een waterinlaat om schoon water uit de Hollandsche IJssel in de polder te kunnen laten stromen. Dat is goed als het langdurig droog is of als de kwaliteit van het slootwater achteruitloopt.

Een visvriendelijke pomp en een vispassage zorgen ervoor dat vissen ongeschonden heen en weer kunnen tussen de rivier en de sloten in het recreatiepark.

Het gemaal gaat duurzame energie opwekken voor eigen gebruik (verlichting, verwarming). De pomp krijgt een eigen stroomaansluiting op het energienet en is dus niet afhankelijk van eigen energieopwekking.

Rond het gemaal komen enkele recreatieve voorzieningen en borden met uitleg. Bijvoorbeeld over de vistrek tussen de rivier en de polder, én de werking van het gemaal.

In het recreatiepark worden enkele sloten verbreed en verdiept. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden van natuurvriendelijke oevers. Omdat er enkele sloten op elkaar moeten worden aangesloten, wordt er in een wandelpad een extra brug gemaakt. Ook kappen we enkele populieren om voldoende ruimte te maken voor het nieuwe gemaal. Op een andere plek plant het hoogheemraadschap nieuwe bomen.

Overlast voor de omgeving beperkt zich tot heiwerkzaamheden en machinegeluid, bouwverkeer en kortstondige stremmingen en/of omleidingen. Zodra de bouwplanning bekend is, informeren we de belanghebbenden.

Nieuw gemaal Hitland

Waarom gemaal Hitland vervangen?

Het huidige gemaal Hitland is gebouwd in 1989. Het bereikt het einde van zijn levensduur. De betrouwbaarheid en de afvoercapaciteit van het gemaal voldoen niet meer aan de eisen en wensen van vandaag. Ook heeft het oude gemaal geen vispassage of visvriendelijke pomp. Tenslotte heeft het oude gemaal geen inlaat voor vers water uit de Hollandsche IJssel. Het oude gemaal is daarom aan vervanging toe.

Omdat het nieuwe gemaal een krachtigere pomp krijgt, kan het meer water afvoeren. Daardoor kan in de toekomst ook de Capelse wijk Oostgaarde worden aangesloten. Nu heeft Oostgaarde nog een eigen gemaal. Maar ook dat gemaal wordt over een paar jaar vervangen. Het nieuwe krachtige gemaal vervangt dus twee oude gemalen. Dat scheelt in kosten, onderhoud en energie.

Vragen, ideeën of suggesties? Mail naar: gemaalhitland@hhsk.nl.

Inrichtingsplan gemaal Hitland

Voor dit project is een inrichtingsplan geschreven. Als u interesse heeft, dan kunt u die bij ons opvragen via gemaalhitland@hhsk.nl.

Subsidie

Het project is deels gefinancierd met een bijdrage van provincie Zuid-Holland en een subsidie (POP3) van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 'Europa investeert in zijn platteland' is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. POP3 is een vervolg op POP2. Het derde programma loopt van 2014 tot en met 2020.