Aanleg stuw Noordelijke Dwarsweg Zevenhuizen

Het hoogheemraadschap wil een nieuwe flexibel instelbare stuw bouwen naast het fietspad langs de A12 ter hoogte van de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen.

Een stuw is een vaste of beweegbare afdamming tussen twee wateren. Als de waterstand boven een bepaalde hoogte komt, dan loopt de stuw over, of openen de deuren. Zo blijft het water op de gewenste hoogte. Voor de bouw van de stuw is een Projectplan Waterwet opgesteld. U kunt daarop reageren.

Voorbeeld van een stuw

Voorbeeld van een stuw

Waar zorgt de nieuwe stuw voor?

De nieuwe stuw zet het waterpeil in een aantal sloten blijvend 70 tot 90 centimeter hoger. Dat heeft een positief effect op de waterkwaliteit (tegendruk tegen opkomend grondwater). Deze vaste verhoging tot –6,22 meter NAP is afgesproken in het huidige peilbesluit voor dit gebied.

De nieuwe flexibele stuw helpt bovendien om wateroverlast ten zuiden van het projectgebied te voorkomen. Met deze stuw kunnen we bij hevige buien regenwater tijdelijk vasthouden in dit hoger gelegen gebied. Door dit enkele uren tot maximaal een dag te doen, neemt het risico op wateroverlast in het lager gelegen gebied af. De hoogte van de nieuwe stuw kan afhankelijk van de hoeveelheid regen flexibel worden ingesteld. Het maximum is –5,60 meter NAP, 62 centimeter boven het vaste peil.

Locatie toekomstige stuw Noordelijke Dwarsweg

Locatie toekomstige stuw

Reageren op het vaststellen van de nieuwe waterpeilen

Tegelijk met de voorbereiding van de bouw van de flexibele stuw bereidt het hoogheemraadschap een nieuw peilbesluit voor. In dit (wettelijke) peilbesluit worden de waterpeilen voor Zuidplaspolder Noord opnieuw vastgesteld. Hierin valt ook het projectgebied van de flexibele stuw.

Ook op het vaststellen van de nieuwe wettelijke waterpeilen kunt u reageren. Mochten de hogere peilen in de sloten uw belangen raken, dan kunt u nu al contact met ons opnemen. Bellen, of via de mail; peilbesluiten@hhsk.nl. Wij gaan dan in overleg met u en kunnen eventueel extra maatregelen meenemen in de voorbereidingen van het peilbesluit. Daarnaast ontvangt u in de loop van 2023 een uitnodiging om te kunnen reageren op het nieuwe peilbesluit.

Reageren op de bouw van de flexibele stuw

Voor de bouw van de stuw is inmiddels een Ontwerp Projectplan Waterwet opgesteld. Het concept is 19 januari 2023 tot en met 2 maart 2023 te bekijken. U kunt het projectplan downloaden op:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2023-601.html

Ook op ons kantoor ligt een projectplan: hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenwaard, Maasboulevard 123 in Rotterdam.

Tijdens deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren (zienswijze indienen) op de bouw van de stuw. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar:

Het college van dijkgraaf en hoog­heemraden van Schieland en de Krimpenerwaard
ter attentie van de heren R. de Kat en V. Blom
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Zet boven uw reactie ‘zienswijze Stuw Noordelijke Dwarsweg’.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 010 45 37 200. Van uw mondelinge reactie wordt een verslag gemaakt.

Na de inspraaktermijn wordt een eindverslag (nota van beantwoording) opgesteld. Daarin staan alle reacties met daarop de reactie van het hoogheemraadschap. Wilt u liever niet met naam en adres genoemd worden in de nota van beantwoording? Geef dat dan duidelijk aan bij het insturen van uw reactie. In dat geval anonimiseren wij uw bijdrage.

Meer uitleg nodig?

Het hoogheemraadschap heeft graag goede contacten met belanghebbenden. Wilt u meer uitleg over de voorgenomen werkzaamheden. Of heeft u ideeën en suggesties? Neem dan contact op met de projectleider de heer R. de Kat. Dat kan via de mail: stuwndw@hhsk.nl. Bellen kan ook via telefoonnummer 010 45 37 200.