Baggeren Hennipsloot en zijsloten te Zevenhuizen

Wij voeren in de periode van november 2022 tot en met maart 2023 baggerwerkzaamheden uit in de Hennipsloot en een aantal zijsloten in Zevenhuizen.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Aannemingsbedrijf J.P. Schilder B.V. voert het baggerwerk uit. De aannemer start in november 2022 met de baggerwerkzaamheden. Volgens planning zijn de werkzaamheden in maart 2023 gereed. De werkzaamheden vinden plaats in het gesloten vaarseizoen zodat de recreatievaart geen last heeft van de werkzaamheden.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De baggerwerkzaamheden, waarbij we de laag slib of modder van de bodem verwijderen, vinden plaats in de Hennipsloot en enkele zijsloten in Zevenhuizen. Het kan voorkomen dat de te baggeren sloot grenst aan uw woning of tuin. Hierdoor is het mogelijk dat u geluids- of verkeersoverlast ondervindt.

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Samen met de aannemer doen we er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De baggerwerkzaamheden zijn volgens planning in maart 2023 gereed.

Welke sloten onderhoud het hoogheemraadschap?

Op de bijgevoegde kaarten (pdf) staan de te baggeren watergangen weergegeven. De Hennipsloot vormt een vaarverbinding tussen de Rottemeren en de Ringvaart van de Zuidplaspolder in Zevenhuizen. De komende jaren wordt de vaarverbinding tussen de Rotte en de Hollandsche IJssel opgeknapt. Delen worden gebaggerd en uitgediept, de bedieningstijden van bruggen en sluizen worden uitgebreid en er komen steigers, informatiepanelen en passeerplekken langs de vaarroute. Nu nog zijn de Hennipsloot en Ringvaart op meerdere plekken ondiep en kunnen boten, sloepen en kano’s elkaar lastig passeren. Na uitvoering van de baggerwerkzaamheden kan de recreatievaart weer volop genieten.

Waarom is baggeren nodig?

Doordat er gronddeeltjes en plantenresten naar de waterbodem zakken, ontstaat er een laag bagger. Hierdoor wordt de sloot ondieper. Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit slecht zijn voor de aan- en afvoer van het water, de waterkwaliteit en problemen voor de recreatievaart. Om ons werk voor droge voeten in het gebied goed uit te kunnen voeren, is regelmatig onderhoud en verbetering nodig. Het weer wordt extremer, regenbuien worden heviger waardoor de kans op overlast toeneemt. Met een goed onderhouden stelstel van sloten en plassen houden we de omgeving bestand tegen extremere weersomstandigheden. Daarnaast draagt het ook bij aan een goede waterkwaliteit. Met het baggeren van de Hennipsloot kan de recreatievaart weer volop genieten en ondervinden zij geen problemen meer met vastlopende boten.

Wat gebeurt er met de bagger?

De bagger wordt met een zuigboot van de waterbodem verwijderd. Schone bagger pompen we via een gesloten leidingstelsel naar een weilanddepot in de directe omgeving. Hier droogt de baggerspecie in tot grond en vormt dit nieuw onderdeel van het perceel. De verontreinigde bagger pompen we in zogenoemde 'geotextiele ontwateringszakken': hier droogt de bagger in waardoor het volume sterk afneemt. Vervolgens zal de bagger met vrachtwagens worden afgevoerd naar een erkend eindverwerker. Doordat het volume sterk afneemt zijn er minder vrachtwagens nodig om de bagger te vervoeren naar een erkend eindverwerker. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het hoogheemraadschap. Door de baggerspecie te verpompen voorkomen we overlast voor de omgeving.

Wat wordt er ter bescherming aan planten en dieren gedaan?

De baggerwerkzaamheden hebben invloed op de leefomgeving van planten en waterdieren. De aannemer neemt de volgende maatregelen:

  • Ze zorgen voor voldoende vluchtwegen voor waterdieren, zoals vissen en amfibieën;
  • Ze gaan voorzichtig te werk langs de oevers om beschadiging aan planten te voorkomen;
  • Een ecoloog, iemand met veel kennis over planten en waterdieren, begeleidt de werkzaamheden en controleert de sloten op nesten en bijzondere plant- en diersoorten.

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 356 of via de e-mail: postvakws@hhsk.nl.