Baggeren Schoonouwen

Baggerwerkzaamheden in een aantal sloten in de buurt van Stolwijk.

In de eerste helft van 2020 voert het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onderhoud uit in een aantal sloten in het buurtschap Schoonouwen nabij Stolwijk (gemeente Krimpenerwaard). Het gaat hierbij om baggeren, waarbij wij de laag slib of modder op de bodem verwijderen. Door te baggeren houden we de sloten op de juiste diepte. 

In totaal onderhouden wij ongeveer 7 kilometer sloot en verwijderen we 33.000 kubieke meter slib (genoeg om meer dan 300.000 kruiwagens mee te vullen). Tijdens deze werkzaamheden reinigen we direct ook alle duikers: dit zijn waterdoorgangen - vaak brede betonnen of kunststof buizen - onder het land of de weg door. De werkzaamheden voeren wij zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit, waarbij we overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

WELKE SLOTEN ONDERHOUDT HET HOOGHEEMRAADSCHAP NU

Op bijgevoegd kaartje (pdf, 753 kB) staan de te baggeren watergangen weergegeven.

WANNEER BEGINNEN DE WERKZAAMHEDEN

Aannemingsbedrijf De Kuiper Cultuur en Groen voert het baggerwerk uit. De aannemer is in maart 2020 met de voorbereidingen begonnen en start in april 2020 met de baggerwerkzaamheden.

WAT MERKT U VAN HET ONDERHOUD

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Samen met de aannemer doen wij er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De baggerwerkzaamheden zijn volgens planning in augustus 2020 gereed.

WAT GEBEURT ER MET DE BAGGER

Het slib dat wij gaan verwijderen, hebben we onderzocht op kwaliteit. Hieruit blijkt welke stoffen erin voorkomen. Slib van goede kwaliteit mogen we verspreiden over bijvoorbeeld landbouwgrond (dit is zogenoemde verspreidbare baggerslib).

Een zuigboot verwijdert het slib daarvoor uit de sloot en pompt dit door een leiding naar een weiland in de omgeving. In dit weilanddepot droogt het slib uiteindelijk op, zodat het kan worden hergebruikt op het land. Dit is een duurzame methode voor het verwerken van baggerslib en geeft weinig tot geen overlast voor de omgeving.

Van een klein deel van het slib is de kwaliteit niet goed genoeg om het te mogen verspreiden. Dit niet-verspreidbare slib wordt weggebracht en elders op een andere, verantwoorde manier verwerkt. Op diverse locaties laden we het daarvoor in vrachtwagens of trekkers met kiepwagens. Samen met de wegbeheerders bepalen we waar deze het best geladen kunnen worden.

WAAROM ZIJN DEZE WERKZAAMHEDEN NODIG

Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming en de waterkwaliteit. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om de doorstroming en de kwaliteit van het watersysteem te verbeteren. Zo werken wij aan droge voeten, schoon water en een prettige leefomgeving.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE PLANTEN EN DIEREN

Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomgeving van vissen, amfibieën en andere dieren. Tijdens het baggeren zorgen wij voor voldoende vluchtwegen en gaan we zo voorzichtig mogelijk te werk bij de oevers. Daarnaast begeleidt een ecoloog de werkzaamheden. Deze ecoloog controleert de sloten regelmatig, met name op eventueel broedende vogels,  en bepaalt welke maatregelen genomen moeten worden om de werkzaamheden binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming te kunnen uitvoeren.

VRAGEN EN VERDERE INFORMATIE

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 356 of via de e-mail: postvakws@hhsk.nl.