Baggeren sloten rond afvalwaterzuivering in Bergambacht

Het hoogheemraadschap voert in de periode van december 2022 tot en met maart 2023 baggerwerkzaamheden uit in sloten aan de Tussenlanen in Bergambacht.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Aannemingsbedrijf de Heer land en water voert het baggerwerk uit. De aannemer begint in december 2022 met de baggerwerkzaamheden. Volgens planning zijn de werkzaamheden in maart 2023 gereed.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De baggerwerkzaamheden, waarbij we de laag slib of modder van de bodem verwijderen, vinden plaats in de sloten rondom de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi). Het kan voorkomen dat de te baggeren sloot grenst aan uw woning of tuin. Hierdoor is het mogelijk dat u geluids- of verkeersoverlast ondervindt.

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Samen met de aannemer doen we er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Welke sloten onderhoudt het hoogheemraadschap?

Op de overzichtstekening‌ (pdf, 198,0 KB) staan de te baggeren sloten weergegeven. De sloten zijn gelegen tussen de Kadijk en de Tussenlanen in Bergambacht.

Waarom is baggeren nodig?

Gronddeeltjes en plantenresten zakken naar de waterbodem waardoor er een laag bagger ontstaat. Hierdoor wordt een sloot steeds ondieper. Wanneer er veel bagger op de bodem van de sloot ligt, kan dit slecht zijn voor de aan- en afvoer van het water en de waterkwaliteit. Om ons werk voor droge voeten in het gebied goed uit te kunnen voeren, is regelmatig onderhoud en verbetering nodig. Het weer wordt extremer, regenbuien worden heviger waardoor de kans op overlast toeneemt. Met een goed onderhouden systeem van sloten en plassen houden we de omgeving bestand tegen extremere weersomstandigheden. Daarnaast draagt het ook bij aan een goede waterkwaliteit.

De directe aanleiding voor het baggeren van deze sloten is een lozingsincident bij de awzi. Uit onderzoek is gebleken dat de waterbodem op verschillende plaatsen vervuild is. Daarom heeft het hoogheemraadschap besloten de vervuilde bagger te verwijderen.

Wat gebeurt er met de bagger?

De bagger wordt met een kraan en duwboot of met een zuigboot van de waterbodem verwijderd. Een deel van de bagger wordt met een kraan op de aangrenzende stukken land gebracht. Hier droogt de baggerspecie in tot grond waarmee de stukken grond opgehoogd worden. Het andere deel van de bagger wordt via een gesloten leidingsysteem naar geo-textiele ontwateringszakken gepompt op het voorterrein van de awzi, waar het vervolgens in kan drogen. Hierdoor neemt het volume sterk af. De ingedroogde bagger kan deels verspreid worden op het voorterrein van de awzi. Vervuilde baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkend eindverwerker. Doordat het volume sterk afneemt zijn er minder vrachtwagens nodig om de baggerspecie te vervoeren naar een erkend eindverwerker. Dit beperkt de overlast voor de omgeving en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het hoogheemraadschap.

Hoe gaan wij om met de flora en fauna?

Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomgeving van vissen, amfibieën en andere dieren. Bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden houden we op de volgende manier rekening met de flora en fauna:

  • Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden is een veld- en bureauonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van kwetsbare flora en fauna. Hiermee houden wij rekening binnen de uitvoering.
  • Tijdens het baggeren zorgen we voor voldoende vluchtwegen en gaan we zo voorzichtig mogelijk te werk bij de oevers;
  • De sloten worden regelmatig gecontroleerd door een ecoloog, deze bepaalt welke maatregelen genomen moeten worden om de werkzaamheden binnen de voorwaarden van de Wet Natuurbescherming te kunnen uitvoeren.

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 200 of via de e-mail: postvakws@hhsk.nl.