Baggeren sloten Bleiswijk en Bergschenhoek

In Bleiswijk en Bergschenhoek gaan we sloten baggeren om de waterdoorvoer te verbeteren.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Lansingerland voeren gezamenlijk onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit in sloten bij Bleiswijk en Bergschenhoek (gemeente Lansingerland en gemeente Rotterdam). 

In totaal verwijderen we uit de 30 kilometer aan watergangen van het hoogheemraadschap ruim 50.000 m3 baggerspecie. Tijdens deze werkzaamheden reinigen we direct ook alle duikers: dit zijn waterdoorgangen -vaak brede betonnen buizen- onder het land of de weg door. Het hoogheemraadschap en de gemeente werken samen om het onderhoud aan de sloten zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit te voeren en overlast voor de omgeving te beperken.

Waarom vinden deze werkzaamheden plaats?

Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming en de waterkwaliteit. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om de doorstroming en de kwaliteit van het watersysteem te verbeteren.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Aannemingsbedrijf A. den Hartog & Zn. BV te Oudewater voert het baggerwerk voor ons uit. De aannemer begint in juli met de voorbereidingen en start in augustus met de baggerwerkzaamheden. In oktober 2020 verwachten wij dit werk af te ronden.

Wat gebeurt er met de bagger?

Van de baggerspecie die moet worden verwijderd, zijn monsters genomen. Deze monsters zijn geanalyseerd. De resultaten van deze analyses geven aan dat we deze bagger mogen verspreiden over bijvoorbeeld landbouwgrond. We verwijderen de baggerspecie zoveel mogelijk met een kraan en schuifboot uit de watergangen. Vervolgens wordt het lokaal verwerkt, dit is de meest duurzame methode tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Overlast

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Samen met de aannemer doen we er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Flora en fauna

Wij hechten grote waarde aan de natuurwaarden binnen ons beheersgebied. Baggerwerkzaamheden hebben invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. We proberen de flora en fauna in en om de watergangen tijdens het werk zoveel mogelijk te beschermen. Bijvoorbeeld door de oeverzones en kanten tijdens het baggeren zoveel mogelijk te ontzien. Ook zorgen we tijdens ons werk voor voldoende vluchtwegen voor alle waterdieren. De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog, deze inventariseert regelmatig de te baggeren watergangen en bepaalt welke (extra) maatregelen we nemen om ons werk binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming uit te voeren.

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 356 of via de e-mail: postvakws@hhsk.nl.