Bleiswijkse Zoom natuurlijk schoner en gezonder

Het hoogheemraadschap, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland maken de Bleiswijkse Zoom natuurlijk schoner en gezonder.

De Bleiswijkse Zoom is een geliefd water- en groengebied langs de Rotte. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland zetten zich samen in om dit gebied natuurlijk schoner en gezonder te maken. Dit doen we door de waterkwaliteit van de recreatieplas sterk te verbeteren (streven is: vrijwel geen blauwalg) en de flora en fauna beter in balans te brengen. 

Planning aanpak Bleiswijkse Zoom

Bij de aanpak van de Bleiswijkse Zoom komt heel wat kijken. Hieronder een globaal overzicht van activiteiten die zijn uitgevoerd. De werkzaamheden vinden zoveel als mogelijk plaats buiten het broed- en recreatieseizoen. Volgens de planning is het project klaar in de zomer van 2022.

Planning aanpak Bleiswijkse Zoom 2020

  • verhuizen vissen naar andere wateren: januari/februari/maart
  • bosbeheer / essentaksterfte (Bleiswijkse Zoom Zuid – ’t Galgje): augustus/september
  • inrichten ophooglocaties Bleiswijkse Fles: september
  • aanleggen natuurvriendelijke oevers: september
  • baggeren: oktober/november/december

Planning aanpak Bleiswijkse Zoom 2021

  • omleiden water uit de Rotte (bypass vanuit de Tussenboezem): januari/februari
  • toepassen Phoslock© (klei met lanthaan dat fosfaat bindt en vastlegt): februari
  • terugplaatsen vissen

Planning aanpak Bleiswijkse Zoom 2022

  • verhogen beheerpad: januari/februari/maart
  • herstellen percelen Bleiswijkse Fles: april/mei

Open de poster als PDF‌ (pdf, 824,4 KB)

Samen zorgen het hoogheemraadschap, het recreatieschap en de gemeente ervoor dat de Bleiswijkse Zoom weer een natuurlijk schoon water- en groengebied wordt. Een fijne plek waar omwonenden, recreanten, natuurliefhebbers en (hengel)sporters de komende jaren weer volop kunnen genieten.

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in het najaar van 2019. In de zomer van 2022 is het project klaar.

Partners:

Subsidie:

Het project is deels gefinancierd met een bijdrage van provincie Zuid-Holland en een subsidie (POP3) van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 'Europa investeert in zijn platteland' is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. POP3 is een vervolg op POP2. Het derde programma loopt van 2014 tot en met 2020.

Logo EU

Logo PZH

Kaartbeeld Bleiswijkse Zoom

Luchtfoto Bleiswijkse Zoom

Bleiswijkze Zoom

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Visstandbeheer

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren