Inlaat Tiendweg Oost Ouderkerk aan den IJssel

Het hoogheemraadschap bouwt twee nieuwe inlaten en maakt een gemaal visvriendelijk om de waterkwaliteit in delen van de Krimpenerwaard te verbeteren.

Deze projecten worden gesubsidieerd door het Platteland ontwikkelingsprogramma (POP3), een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Een van deze inlaten bevindt zich aan het einde van de Tiendweg Oost in Ouderkerk aan den IJssel.

Wat?

We verbeteren de waterkwaliteit in dit deel van de Krimpenerwaard door een nieuwe inlaat aan te leggen tussen twee sloten, die water aanvoert voor polder Kromme Geer en Zijde.

Waar?

Ter hoogte van de Tiendweg Oost en de Oude Wetering in Ouderkerk aan den IJssel.

Ouderkerk aan den IJssel

Wie?

Het hoogheemraadschap van Schieland is de opdrachtgever. Eind 2018 is een aannemer gecontracteerd die het werk gaat uitvoeren in februari 2019. De aanleg duurt enkele weken. Het project wordt gesubsidieerd met een Europese POP3 subsidie:

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het 3e Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Eén van de thema’s is de verbetering van waterkwaliteit. De drie projecten zijn gebundeld in één subsidieaanvraag en dragen alle drie bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. De projecten stonden in eerste instantie niet op de planning, omdat er geen budget voor was. De subsidie maakt mogelijk dat de projecten voor eind 2020 worden gerealiseerd.

Waarom?

De extra toevoer van water draagt bij aan een betere waterkwaliteit en geeft extra sturingsmogelijkheden in het netwerk van sloten, waardoor dit netwerk robuuster wordt.

Wanneer?

In februari 2019 wordt de inlaat aangelegd.

Logo EU
Logo PZH

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland