Juist waterpeil Knibbelweg in Zevenhuizen

Aan de Knibbelweg bij Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) gaat het hoogheemraadschap de slootpeilen rond enkele woningen gereedmaken voor de toekomst.

Met het juiste slootpeil blijven de houten funderingen van deze huizen onderwater staan en worden niet aangetast door contact met zuurstof.

Het gaat om de huizen met de nummers 67, 69 en 71. Het hoogheemraadschap wil hier een dam gaan vervangen en het windmolentje opknappen. Ook komt er een extra duiker (buis) onder de Knibbelweg om te zorgen voor voldoende water aan beide kanten van de weg. De weg moet daarvoor enige tijd worden opengebroken. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. De buurt krijgt daarvan op tijd bericht.

Als de duiker er ligt, wordt de bestaande overstort ter hoogte van huisnummer 36 dichtgezet. Zo voorkomen we dat het benodigde water wegstroomt naar de lager gelegen sloten.

De werkzaamheden staan gepland voor medio 2023. In de aanloop worden enkele proefsleuven gegraven om de ligging van kabels en leidingen te controleren. Omwonenden kunnen wat overlast hiervan ervaren. Zover we nu weten, blijven de huizen en de Knibbelweg bereikbaar. Natuurlijk wil het hoogheemraadschap overlast beperken. We stemmen het werk zoveel mogelijk met de betrokkenen af.

Reageren op het projectplan

Voor deze werkzaamheden is een Projectplan Waterwet opgesteld. Het concept ligt tussen 9 september en 21 oktober 2022 ter inzage en is te bekijken via Waterschapsblad 2022, 10170 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Ook op ons kantoor ligt een exemplaar ter inzage:

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenwaard
Maasboulevard 123 in Rotterdam.

Op uw verzoek, sturen wij u een exemplaar toe.

Tijdens de inspraakperiode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren (zienswijze indienen).

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar:

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard
ter attentie van de heren R. de Kat en V. Blom
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam.

Zet boven uw reactie ‘zienswijze Knibbelweg’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 010 45 37 200. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Als er zienswijzen worden ingediend, wordt na de inspraaktermijn een eindverslag (nota van beantwoording) opgesteld. Daarin staan alle ingediende zienswijzen met daarop de reactie van het hoogheemraadschap.

Vragen over de Knibbelweg?

Het hoogheemraadschap heeft graag goede contacten met belanghebbenden. Wilt u meer uitleg over de voorgenomen werkzaamheden. Of heeft u ideeën en suggesties? Neem dan contact op met de projectleider de heer R. de Kat. Dat kan via de mail: knibbelweg@hhsk.nl. Bellen kan ook via telefoonnummer 010 45 37 200.