Kadeverbetering Rottekade en Bergse Linker Rottekade

Vanaf medio september 2020 worden de Rottekade in Zevenhuizen en de Bergse Linker Rottekade in Rotterdam verstevigd.

rottekade

Rottekade

WAAROM ZIJN WERKZAAMHEDEN AAN DE KADES NODIG?

De kades liggen in een gebied waar de bodem deels bestaat uit veen. Veengrond is gevoelig voor inklinking. De kades van de Rotte dalen hierdoor ieder jaar een stukje. Dit is niet goed voor de stabiliteit van de kades. Door de werkzaamheden worden de kades weer voldoende stabiel. Daarmee worden afschuivingen van de kade voorkomen.

WAT MERKT U VAN DE WERKZAAMHEDEN?

Op een aantal plekken langs de kade is de kadehelling aan de polderzijde te ver gezakt. Daarom gaan we op die plaatsen grond aanbrengen. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd aan de waterkant of aan de weg. Wel sluiten we op bepaalde momenten delen van de weg af om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

WANNEER WERKEN WE AAN DE KADE?

De werkzaamheden vinden plaats tussen september 2020 en mei 2021 en worden in fases uitgevoerd. Voordat de aannemer van start gaat, krijgt u een planning in de brievenbus. Hierop kunt u zien waar en wanneer er gewerkt wordt.

WAAR WERKEN WE AAN DE KADE?

traject rottekade

De gekleurde vlakken langs de Rottekade in Zevenhuizen, vanaf de Dirk Smitskade tot aan de Rottebanbrug.

traject bergse linker rottekade

De gekleurde vlakken langs de Bergse Linker Rottekade in Ommoord, vanaf de Rottebanbrug tot iets voorbij het werkterrein van de A16.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE BEREIKBAARHEID VAN DE ROTTEKADE EN BERGSE LINKER ROTTEKADE?

We doen ons uiterste best om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. De werkzaamheden vinden vooral plaats op de groene delen van de kade aan de polderzijde en niet op de weg of aan de waterkant. Toch kunnen weggebruikers af en toe last hebben van tijdelijke wegafsluitingen op de kade. Dit laten we vooraf weten via borden ter plaatse en onze website.

MEER INFORMATIE

Voor de werkzaamheden van start gaan, ontvangt u een planning van de werkzaamheden in de brievenbus.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het projectteam door een e-mail te sturen aan . Ook kunt u bellen met het hoogheemraadschap via 010 45 37 200 en vragen naar M. Radema (omgevingsmanager).