Maatregelen verbeteren waterkwaliteit Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap bouwt twee inlaten en maakt een gemaal visvriendelijk.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bouwt twee nieuwe inlaten (buizen die we open kunnen zetten om water in sloten te laten stromen) en maakt een gemaal visvriendelijk om de waterkwaliteit in delen van de Krimpenerwaard te verbeteren. 

De werkzaamheden worden voor een deel betaald door het Platteland ontwikkelingsprogramma (POP3), een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, energiezuinig maken en vernieuwen van het Nederlandse platteland.

Inlaat Krimpen aan den IJssel

Ter hoogte van kinderboerderij Klein Boveneind wordt een nieuwe inlaat gebouwd. Via deze inlaat kan schoon water aangevoerd worden. Dit water gaat dan door de dijk heen van de Hollandsche IJssel naar Krimpen aan den IJssel.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de opdrachtgever. Aannemer Gebroeders De Koning voert het werk uit.

De werkzaamheden worden voor een deel betaald met een Europese POP3 subsidie:

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het 3e Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, energiezuinig maken en vernieuwen van de landbouw in Nederland. Eén van de onderwerpen is de verbetering van waterkwaliteit. De drie projecten zijn samengevoegd in één subsidieaanvraag en dragen alle drie bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. De projecten stonden in eerste instantie niet op de planning, omdat er geen geld voor was. De subsidie (vergoeding) maakt mogelijk dat de projecten voor eind 2020 worden uitgevoerd.

Logo EU

Logo PZH

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa stop geld in zijn platteland

Waarom bouwen we een inlaat

De waterkwaliteit in Krimpen aan den IJssel is de laatste jaren slechter geworden. Dit komt mede door de sluiting van een inlaat, die vanwege de veiligheid moest worden gesloten. Het water dat nu in Krimpen aan den IJssel wordt ingelaten, komt uit de polder en bestaat uit veel voedingsstoffen. Deze voedingsstoffen zorgen voor algen- en kroosgroei, waardoor er minder licht doordringt in het water en het water minder geschikt is voor onderwaterplanten. Onderwaterplanten zijn belangrijk voor een goede waterkwaliteit. Door het inlaten van schoon water uit de Hollandsche IJssel, wordt er water met minder voedingsstoffen ingelaten, met als doel de waterkwaliteit in Krimpen aan den IJssel te verbeteren.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

De werkzaamheden beginnen in april 2020 en zijn voor het einde van het jaar klaar.