Natuurvriendelijke oevers voor schoner water in de Rotte

In het Rottemerengebied leggen we aan beide zijden van de rivier de Rotte en langs het eiland Pekland natuurvriendelijke oevers aan.

Voor een goede kwaliteit van het water in de Rotte is het belangrijk dat er in en om het water verschillende planten en dieren leven. In het Rottemerengebied leggen we daarom aan beide zijden van de rivier en langs het eiland Pekland natuurvriendelijke oevers aan. Meterslange stroken waar moerasplanten gaan groeien die voor (water)dieren fijn zijn om in te wonen en voor mensen fijn zijn om naar te kijken, langs te lopen, fietsen of varen. Ook zorgt de begroeiing ervoor dat de oeverkanten minder snel afbrokkelen.

Het aanleggen van deze groene oevers duurt ongeveer een halfjaar. De werkzaamheden vinden plaats van oktober 2019 tot en met maart 2020 (ná het recreatieseizoen en vóór het broedseizoen). Bij de aanleg en het beheer van groene oevers houden we rekening met de natuur en met watersporters en -recreanten. Bijvoorbeeld door steigers vrij te houden van begroeiing en door te zorgen voor een geleidelijke overgang tussen water en land. Daar kunnen verschillende plantensoorten gaan groeien. Die begroeiing zorgt dan weer voor een fijn leefklimaat voor allerlei dieren, zoals (water)vogels, vissen, insecten en kikkers. In natuurvriendelijke oevers kunnen zij schuilen, eten vinden, opgroeien en voortplanten.

Bouwbord bij Pekbrug

Kraan op ponton

Ponton Pekeiland

Aanleg oevers rietbundels

luchtfoto Pekland

Poster Natuurvriendelijke oevers

Open de poster als PDF‌ (pdf, 824,4 KB)

Waar komen de natuurvriendelijke oevers?

Kaart natuurvriendelijke oever Rotte

Betrokken partijen

Uitvoering

  • Aannemingsbedrijf Van der Lee

Medewerking:

  • Recreatieschap Rottemeren

Subsidie:

Het project is deels gefinancierd met een bijdrage van provincie Zuid-Holland en een subsidie (POP3) van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 'Europa investeert in zijn platteland' is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. POP3 is een vervolg op POP2. Het derde programma loopt van 2014 tot en met 2020.

Logo Europese Unie

Logo provincie Zuid-Holland

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren