Nieuwe brug Lekkerkerkse Kerkweg

Er wordt een brug gebouwd in de Lekkerkerkse Kerkweg in Ouderkerk aan den IJssel.

De nieuwe brug verbindt de sloten aan weerszijden van de weg waardoor de aan- en afvoer van water in de natuurgebieden wordt gerealiseerd.

Planning en omleiding

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 31 oktober t/m vrijdag 2 december 2022.

Eerst zijn er drie weken werkzaamheden uitgevoerd door Stedin en Oasen om de elektriciteitskabels en waterleiding te verleggen. Vanaf maandag 31 oktober is aannemer De Kuiper Infrabouw uit Hardinxveld-Giessendam aan de slag om de brug te bouwen. Tijdens de werkzaamheden is de Lekkerkerkse Kerkweg afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Met borden wordt het verkeer omgeleid. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen langs het werk via een tijdelijk pad. Ook de hulpdiensten kunnen hiervan gebruik maken.

Locatie brug

kaart Lekkerkerkse kerkweg

Hier komt de nieuwe brug in de Lekkerkerkse Kerkweg in Ouderkerk aan den IJssel.

Ontwerp

Het hoogheemraadschap heeft een ontwerp gemaakt voor nieuwe bruggen in de Krimpenerwaard. De meeste onderdelen worden in de fabriek gemaakt en ter plekke in elkaar gezet. De bouw van de brug vindt in een zo kort mogelijke tijd plaats.

Brug Krimpenerwaard

Zo gaat de nieuwe brug eruitzien.

Vragen?

De nieuwe brug is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan Krimpenerwaard.

Voor meer informatie over de nieuwe brug kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Helga Walinga via tel. 010-45 37 200 of e-mail info@hhsk.nl. Voor vragen tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer M. de Bruin, uitvoerder aannemer De Kuiper Infrabouw, telefoonnummer 06 535 487 66.

Bijdragen

Dit project wordt voor een deel gefinancierd met een subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en een bijdrage van Provincie Zuid Holland.

Logo Europese Unie

Logo Provincie Zuid-Holland