Nieuwe peilbesluiten voor de Krimpenerwaard

De zeven peilbesluiten in de Krimpenerwaard worden vernieuwd.

Het hoogheemraadschap regelt met gemalen, stuwen en inlaten het niveau van het water in de polder. Dit noemen wij het waterpeil. De waterpeilen in een gebied liggen vast in een peilbesluit. Zeven peilbesluiten in de Krimpenerwaard gelden tot eind 2020. Deze peilbesluiten worden vernieuwd. Het gaat over de hele Krimpenerwaard, met uitzondering van de natuurgebieden. Deze peilbesluiten zijn al eerder aangepast.

Lees de samenvatting

  1. Krimpen (Krimpen aan den IJssel)
  2. Kromme Geer en Zijde (bij Ouderkerk aan den IJssel)
  3. Den Hoek en Schuwacht (bij Lekkerkerk)
  4. Bergambacht
  5. Stolwijk en Berkenwoude
  6. Beneden Haastrecht
  7. De Nesse

nieuws

De formele inspraakprocedure voor de ontwerp-peilbesluiten is half oktober afgerond. De inspraakreacties zijn beoordeeld. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen in de documenten en kaarten. Zo is een specifiek onderzoek naar de peilbeheersituatie rondom Ammerstol aan het voorstel toegevoegd.

Iedereen die een formele reactie heeft ingediend, ontvangt in januari of februari 2021 een antwoord. De voorgenomen peilbesluiten worden op 3 maart besproken in de Commissie Integraal waterbeheer van Schieland en de Krimpenerwaard. Vervolgens worden de peilbesluiten vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van 31 maart. Door de maatregelen tegen het coronavirus worden de bestuursvergaderingen digitaal gehouden. De vergaderdata en stukken vindt u via deze link: https://hhsk.waterschapsinformatie.nl/. De digitale vergaderingen kunt u via internet volgen. Ook is het mogelijk om in te spreken via internet.

HOE HEBBEN WE HET PEILBESLUIT OPgesteld?

Bij het opstellen van een peilbesluit houden wij rekening met de natuur, landbouw, recreatie, bebouwing en wegen, het bedrijfsleven en de inwoners. We vinden het belangrijk om met betrokken partijen samen te werken. Dit doen we in een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van: landbouw, natuur en recreatie, maar ook van gemeente, provincie en woningbouwvereniging.

Met de klankbordgroep bespreken we onze plannen. We halen er informatie, aandachtspunten en ideeën op. Deze inbreng heeft een plaats gekregen in onze peilbesluiten. 

Daarnaast zorgen we dat er aandacht is voor meer persoonlijke belangen van grondgebruikers in de Krimpenerwaard. Hiervoor waren er in januari en september inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten konden bewoners wensen en aandachtspunten voor het peilbeheer mee geven.

MEER WETEN?

De actuele waterpeilen zien? Bekijk ze op https://www.hhsk.nl/kaart/ActueleMetingen/

Met deze pagina richten wij ons vooral op inwoners die niet georganiseerd zijn in een belangengroep en dus niet vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep. Via deze website en via lokale kranten houden we u op de hoogte over de peilbesluiten.

Voor meer informatie over de peilbesluiten Krimpenerwaard kunt u contact met ons opnemen via peilbesluitenkrimpenerwaard@hhsk.nl.