Nieuwe peilbesluiten voor de Krimpenerwaard

De zeven peilbesluiten in de Krimpenerwaard zijn vernieuwd.

Het hoogheemraadschap regelt met gemalen, stuwen en inlaten het niveau van het water in de polder. Dit noemen wij het waterpeil. De waterpeilen in een gebied liggen vast in een peilbesluit. Op woensdag 31 maart heeft de Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) van het hoogheemraadschap 7 nieuwe peilbesluiten voor de Krimpenerwaard vastgesteld.

Dit gaat om het grootste deel van de Krimpenerwaard, met uitzondering van huidige of toekomstige natuurgebieden. Het gaat om deze 7 besluiten:

  1. Krimpen
  2. Kromme Geer en Zijde (bij Ouderkerk aan den IJssel)
  3. Den Hoek en Schuwacht (bij Lekkerkerk)
  4. Bergambacht
  5. Stolwijk en Berkenwoude
  6. Beneden Haastrecht
  7. De Nesse

Hoe hebben we het peilbesluit opgesteld?

Bij het opstellen van een peilbesluit houden wij rekening met de natuur, landbouw, recreatie, bebouwing en wegen, het bedrijfsleven en de inwoners. Via een klankbordgroep, bijeenkomsten en inspraak op het ontwerpbesluit was het mogelijk om inbreng te leveren op de afwegingen voor het waterpeil.

Een belangrijk thema in dit gebied is het waterpeil in relatie tot bodemdaling. De veenbodem in de Krimpenerwaard daalt. In sommige gebieden kiezen we er vanwege het grondgebruik voor om de waterpeilen de bodemdaling te laten volgen. In andere peilgebieden doen we dat juist niet. Voor een groot deel is dit in lijn met de vorige besluiten in 2011. Voor twee peilgebieden (Achterbroek en De Nesse) wordt nu voorgesteld de peilen gelijk te houden, terwijl ze de voorgaande jaren de bodemdaling volgden. Ondertussen proberen we meer inzicht te krijgen in omvang en gevolgen van de bodemdaling, en mogelijkheden om dit te beperken. Ook starten we vanuit het peilbesluit enkele onderzoeken om het peilbeheer in specifieke gebieden te optimaliseren. In 2025 worden deze peilbesluiten geëvalueerd.

Meer weten?

U vindt de volledige peilbesluiten en de toelichting op deze pagina. Via de digitale kaart kunt u zien in welk peilgebied uw woning of bedrijf zich bevindt.

Voor meer informatie over de peilbesluiten in de Krimpenerwaard kunt u contact met ons opnemen via peilbesluitenkrimpenerwaard@hhsk.nl.