Onderhoud sloten Krimpenerwaard Noord

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert tot eind mei 2022 onderhoud uit in een aantal grote sloten rond Ouderkerk aan de IJssel.

Het gaat hierbij om baggeren, waarbij we de laag slib of modder op de bodem verwijderen. Zo verbeteren we de doorstroming en kwaliteit van het water.  

In totaal onderhouden we ongeveer 21 kilometer sloot en verwijderen we 97.000 kubieke meter slib (genoeg om bijna 40 olympische zwembaden te vullen). Tijdens deze werkzaamheden maken we direct ook alle duikers schoon: dit zijn waterdoorgangen - vaak brede betonnen of kunststof buizen - onder het land of de weg door. De werkzaamheden voeren we zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit, waarbij we overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Welke sloten onderhoudt het hoogheemraadschap nu?

Op bijgevoegde kaarten‌ (pdf, 17,6 MB) staan de te baggeren watergangen weergegeven.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Aannemingsbedrijf J.P. Schilder B.V. voert het baggerwerk uit.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Samen met de aannemer doen we er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De baggerwerkzaamheden zijn eind mei 2022 gereed.

Waarom is dit onderhoud nodig?

Doordat gronddeeltjes en plantenresten naar de bodem zakken, ontstaat een laag slib. Hierdoor wordt de sloot ondieper. Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit slecht zijn voor de aan– en afvoer en kwaliteit van het water. Om ons werk voor droge voeten in het gebied goed uit te kunnen voeren, is regelmatig onderhoud en verbetering nodig. Het weer wordt extremer, regenbuien worden heviger met meer kans op overlast. Met een goed stelstel van sloten en plassen blijven we de weersverandering de baas en werken we aan een goede waterkwaliteit.

Wat gebeurt er met de bagger?

Het slib dat we gaan verwijderen, hebben we onderzocht op kwaliteit. De resultaten van deze analyses geven aan dat we dit baggerslib mogen verspreiden over bijvoorbeeld landbouwgrond (dit is zogenoemde verspreidbare baggerslib). Dit slib wordt zoveel mogelijk met een zuigboot, kraan en schuifboot uit de sloot verwijderd en lokaal verwerkt. Dit is de meest duurzame methode voor het verwerken van baggerslib en heeft de laagst maatschappelijke kosten. Niet verspreidbaar slib mag niet direct op de kant naast de sloot worden geplaatst. Dit slib wordt weggebracht en elders op een andere, verantwoorde manier verwerkt.

We houden rekening met bloemen, planten en dieren

Wij vinden goede zorg voor de natuur in ons beheergebied belangrijk.

Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomgeving van vissen en andere dieren. Tijdens het baggeren zorgen we voor voldoende vluchtwegen en gaan we zo voorzichtig mogelijk te werk bij de oevers. Daarnaast begeleidt een ecoloog de werkzaamheden. Deze ecoloog controleert de sloten regelmatig, met name op eventueel nog broedende vogels en bepaalt welke maatregelen genomen moeten worden om de werkzaamheden binnen de voorwaarden van de Wet Natuurbescherming te kunnen uitvoeren

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 356 of via de e-mail: postvakws@hhsk.nl.