Onderhoud sloten Moerkapelle en Zevenhuizen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert vanaf februari 2022 onderhoud uit in een aantal sloten in de omgeving van Moerkapelle en Zevenhuizen.

Het gaat hierbij om baggerwerkzaamheden waarbij de laag slib/bagger van de bodem wordt verwijderd. Hierdoor wordt de doorstroming en de kwaliteit van het water verbeterd.

In totaal onderhouden we 23.151 meter sloot en daarbij wordt ongeveer 30.000 kubieke meter baggerspecie verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden maken we direct de duikers schoon. Een duiker is een betonnen of kunststof buis die een verbinding vormt tussen twee sloten onder het land of de weg door. De baggerwerkzaamheden voeren we zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit, waarbij we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Welke sloten onderhoudt het hoogheemraadschap?

De te baggeren sloten zijn weergegeven op de bijgevoegde kaarten.

Wanneer starten de werkzaamheden?

De baggerwerkzaamheden starten halverwege februari 2022. Aannemingsbedrijf J. van Dorp & Zn. voert de werkzaamheden uit.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden ondervindt u mogelijk (verkeer)overlast. Hiervoor vragen wij uw begrip. In samenwerking met de aannemer doen we er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Volgens planning zijn de baggerwerkzaamheden in december 2022 gereed.

Waarom is dit onderhoud nodig?

In de sloten ontstaat een laag slib doordat er gronddeeltjes en plantenresten naar de bodem zakken. Hierdoor wordt een sloot of plas ondieper. Wanneer er veel bagger/slib op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de aan- en afvoer van het water en de waterkwaliteit. Daarom is het van belang de sloten op diepte te baggeren, hierbij wordt de laag bagger verwijderd en geen vaste bodem ontgraven. Daarnaast wordt het weer extremer waardoor er hevigere regenbuien optreden. Dit kan wateroverlast veroorzaken. Om de weersveranderingen op te vangen en overlast te voorkomen, is het belangrijk dat het watersysteem op orde blijft. Hiermee wordt tegelijkertijd gewerkt aan een verbetering van de waterkwaliteit.

Wat gebeurt er met de bagger?

De bagger die uit de sloten wordt verwijderd, is onderzocht op kwaliteit. De resultaten van deze analyses geven aan dat we een groot deel van de baggerslib mogen verspreiden over bijvoorbeeld landbouwgrond. Dit wordt verspreidbare baggerslib genoemd. Dit slib wordt waar mogelijk met een kraan op de kant verwerkt. Het lokaal verwerken van baggerslib is namelijk de meeste duurzame methode en het heeft de laagst maatschappelijke kosten.

De niet verspreidbare bagger wordt met behulp van een kraan in afgesloten vrachtwagens geladen en afgevoerd. Dit zal naar een erkend eindverwerker worden getransporteerd en zo op een verantwoorde manier worden verwerkt.

Hoe houden we rekening met planten en dieren?

Een goede zorg voor de natuur in ons beheersgebied vinden wij belangrijk. Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomgeving van vissen en andere dieren. Tijdens het baggeren zorgen we daarom voor voldoende vluchtwegen en gaan we zo voorzichtig mogelijk te werk bij de oevers. Daarnaast begeleidt een ecoloog de werkzaamheden. Deze ecoloog controleert de sloten regelmatig, met name op eventueel nog broedende vogels en bepaalt welke maatregelen genomen moeten worden om de werkzaamheden binnen de voorwaarden van de Wet Natuurbescherming te kunnen uitvoeren

Vragen en verder informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via het telefoonnummer 010 45 37 356 of per e-mail: postvakws@hhsk.nl.