Onderhoud sloten Nieuwerkerk aan den IJssel

Het hoogheemraadschap voert vanaf juni tot en met december 2022 onderhoud uit in een aantal sloten in de omgeving van Nieuwerkerk aan den IJssel.

Het gaat hierbij om baggerwerkzaamheden waarbij de laag slib/bagger van de bodem wordt verwijderd. Door het baggeren verbeteren we de doorstroming en kwaliteit van het water in de sloot. Aannemer De Heer land en water voert de werkzaamheden uit namens het hoogheemraadschap.

In totaal onderhouden we dertien kilometer aan sloten, daarbij wordt ongeveer 42.000 kuub baggerspecie verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden maken we direct de duikers schoon. Een duiker is een betonnen of kunststof buis die een verbinding vormt tussen twee sloten onder het land of de weg door. De baggerwerkzaamheden voeren we zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit, waarbij we overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Welke sloten onderhoudt het hoogheemraadschap?

De te baggeren sloten zijn weergegeven op onderstaande kaart.

baggeren-nieuwerkerk-aan-den-ijssel

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

De baggerwerkzaamheden beginnen in juni 2022. Aannemingsbedrijf De Heer land en water B.V. uit Polsbroek voert de werkzaamheden uit.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden zult u mogelijk verkeershinder ondervinden. Hiervoor vragen wij uw begrip. U ontvangt tweemaal een brief van het hoogheemraadschap met tekst en uitleg over de werkzaamheden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en het verkeer goed te begeleiden worden er verkeersmaatregelen getroffen. Dit is met name het geval aan de ’s-Gravenweg. We sluiten geen wegen af. Uw woning blijft bereikbaar. In samenwerking met de aannemer doen we er alles aan om overlast zoveel mogelijk te beperken. Volgens planning zijn de baggerwerkzaamheden in december 2022 gereed.

Waarom is dit onderhoud nodig?

In de sloten ontstaat een laag slib doordat er gronddeeltjes en plantenresten naar de bodem zakken. Hierdoor wordt een sloot of plas ondieper. Wanneer er veel bagger/slib op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de aan- en afvoer van het water en de waterkwaliteit (stankoverlast). Daarom is het van belang de sloten op diepte te baggeren. Daarnaast wordt het weer extremer waardoor er hevigere regenbuien optreden. Dit kan wateroverlast veroorzaken. Om de weersveranderingen op te vangen en overlast te voorkomen, is het belangrijk dat het watersysteem op orde blijft. Hiermee wordt tegelijkertijd gewerkt aan een verbetering van de waterkwaliteit.

Wat gebeurt er met de bagger?

De bagger die uit de sloten wordt verwijderd, is onderzocht op kwaliteit. De resultaten geven aan dat een groot deel van de bagger lokaal verwerkt mag worden en een deel afgevoerd moet worden naar een afzetlocatie (bijvoorbeeld een grondbank of Rijksdepot De Slufter).

De baggerspecie, welke voldoende schoon is om lokaal te verwerken, wordt vanaf de boot via een gesloten leidingstelsel getransporteerd naar een depot in de omgeving. Dit is goedkoop, voorkomt overlast voor de omgeving en zorgt voor minder CO2-uitstoot. De verontreinigde bagger wordt met behulp van een kraan in afgesloten vrachtwagens geladen en afgevoerd. Dit zal plaatsvinden bij de sloot langs de ’s-Gravenweg.

Hoe houden we rekening met planten en dieren?

Een goede zorg voor de natuur in ons werkgebied vinden wij belangrijk. De baggerwerkzaamheden hebben invloed op de leefomgeving van planten en dieren. In samenwerking met de aannemer nemen we tijdens het baggeren de volgende maatregelen:

  • We zorgen voor voldoende vluchtwegen voor waterdieren, zoals vissen en amfibieën
  • We gaan voorzichtig te werk langs de oevers om beschadigingen aan planten en nesten te voorkomen
  • Een ecoloog begeleidt de werkzaamheden en controleert de sloten op nesten en bijzondere planten- en diersoorten zodat we eventueel aanvullende maatregelen kunnen nemen.

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via het telefoonnummer 010 45 37 356 of per e-mail: postvakws@hhsk.nl.