Onderhoud sloten Schaapjeszijde Ouderkerk aan den IJssel

Van 14 september t/m medio juli 2021 voert het hoogheemraadschap onderhoud uit aan de wegsloten van de Schaapjeszijde in Ouderkerk aan den IJssel.

Het gaat hierbij om baggeren, waarbij we de laag slib of modder op de bodem verwijderen. Door te baggeren houden we de sloten op de juiste diepte.

In totaal onderhouden we ongeveer 4 kilometer sloot en verwijderen we ongeveer 6.000 kubieke meter slib (genoeg om meer dan 50.000 kruiwagens mee te vullen). Tijdens deze werkzaamheden maken we meteen ook alle duikers schoon: dit zijn waterdoorgangen - vaak brede betonnen of kunststof buizen - onder het land of de weg door. De werkzaamheden voeren we zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit, waarbij we overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Welke sloten onderhoudt het hoogheemraadschap nu?

Op bijgevoegd kaartje‌ (pdf, 1,0 MB) staan de te baggeren sloten weergegeven.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Aannemingsbedrijf De Vries uit Stolwijk voert het baggerwerk uit. De aannemer begint in de week van 14 september 2020 met de baggerwerkzaamheden.

Wat merkt u van het onderhoud?

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Samen met de aannemer doen we er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De baggerwerkzaamheden zijn volgens planning medio oktober 2020 gereed.

Waarom zijn deze werkzaamheden nodig?

Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming en de waterkwaliteit. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om de doorstroming en de kwaliteit van het water te verbeteren. Zo werken we aan droge voeten, schoon water en een prettige leefomgeving.

Wat gebeurt er met de bagger?

Het slib dat we gaan verwijderen, hebben we onderzocht op kwaliteit. Hieruit blijkt welke stoffen erin voorkomen. Slib van goede kwaliteit mogen we verspreiden over bijvoorbeeld landbouwgrond (dit is zogenoemde verspreidbare baggerslib).

Het baggerslib dat vrijkomt bij het baggeren van de sloten langs Schaapjeszijde is gekwalificeerd als ‘verspreidbaar’ en wordt dus plaatselijk verwerkt op de aangrenzende percelen. Deze werkzaamheden worden in nauw overleg uitgevoerd met de eigenaren van de percelen (met name de Provincie Zuid-Holland en het Zuid-Hollands Landschap).

Het plaatselijk verwerken op de aangrenzende percelen is een duurzame methode voor het verwerken van baggerslib en geeft weinig tot geen overlast voor de omgeving.

We houden rekening met bloemen, planten en dieren

Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomgeving van vissen en andere dieren. Tijdens het baggeren zorgen we voor voldoende vluchtwegen en gaan we zo voorzichtig mogelijk te werk bij de oevers. Daarnaast begeleidt een ecoloog de werkzaamheden. Deze ecoloog controleert de sloten regelmatig, met name op eventueel nog broedende vogels en bepaalt welke maatregelen genomen moeten worden om de werkzaamheden binnen de voorwaarden van de Wet Natuurbescherming te kunnen uitvoeren.

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 356 of via de e-mail: postvakws@hhsk.nl.