Ophogen en verstevigen peilscheiding Vliet

Vanaf half februari wordt in Zevenhuizen de peilscheiding Vliet opgehoogd en verstevigd. Een peilscheiding is een waterscheiding tussen twee polders.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden klaar in april 2021. Het onderhoud is nodig, om de peilscheiding sterk en op de juiste hoogte te houden. 

De peilscheiding Vliet is een waterscheiding van bijna 900 meter lang en ligt tussen de Rottekade en de Wollefoppenweg. Het onderhoud vindt plaats aan de westkant van de Vliet. Op het kaartje hieronder staat dit aangegeven met een dunne rode lijn.

Kaart peilscheiding Vliet

Welke werkzaamheden vinden plaats?

Uit metingen en onderzoeken blijkt dat de peilscheiding op bepaalde plekken niet meer hoog genoeg is. Dit komt doordat de grond door de jaren heen steeds een beetje zakt (de bodem in dit gebied bestaat deels uit veen). Met dit onderhoud zorgen we ervoor dat de waterscheiding weer overal anderhalve meter breed is en veertig centimeter boven de waterstand van de Vliet. Na het ophogen, wordt de peilscheiding netjes afgewerkt en ingezaaid. Dan wordt het weer groen en stevig.

Vooraf worden struiken en bomen gesnoeid en gerooid en gaat een gespecialiseerd bedrijf na of in het werkterrein explosieven uit de oorlog zitten die moeten worden opgeruimd.

De werkzaamheden zijn afgestemd met partijen als gemeente Zuidplas, Staatsbosbeheer, Natuur- en vogelwacht Rotta en bewonersvereniging Oud-Verlaat. Met de eigenaren van grond op en aan het werkterrein zijn/worden afspraken gemaakt.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van de Vlietkade/Nesseweg?

De Vlietkade en de Nesseweg blijven toegankelijk tijdens de werkzaamheden. Wel kan het zijn dat bewoners en weggebruikers af en toe even moeten wachten op voorbijrijdend werkverkeer. Samen met de aannemer proberen we de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Is toch een tijdelijke afsluiting van de weg nodig? Dan geven we dit vooraf aan via borden en op onze website.