Schaapjeszijde krijgt twee nieuwe bruggen

Er worden twee nieuwe bruggen gebouwd in de Schaapjeszijde in Ouderkerk aan den IJssel.

De nieuwe brug verbindt de sloten aan weerszijden van de weg waardoor de aan- en afvoer van water in De Nesse en Kattendijksblok worden verbeterd.

Planning en omleiding

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 8 februari en woensdag 22 maart 2023.

Om de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, worden twee bruggen gelijktijdig gebouwd door de aannemer. Tijdens de werkzaamheden is de Schaapjeszijde afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Met borden wordt het verkeer omgeleid. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen langs het werk via een tijdelijk pad. Er is afstemming met de hulpdiensten, zij passen hun rijroutes aan.

Voor een zorgvuldige uitvoering van het werk zijn we enigszins afhankelijk van het weer. Slechte weersomstandigheden, zoals vorst, sneeuw, hagel, etc. kunnen ervoor zorgen dat we de planning van het werk moeten aanpassen. Dit omdat we dan niet kunnen bouwen.

Locatie bruggen

Op onderstaande afbeelding is te zien waar de twee nieuwe bruggen worden gerealiseerd in de Schaapjeszijde in Ouderkerk aan den IJssel.

Luchtfoto van Schaapjeszijde met de locatie waar de twee nieuwe bruggen komen.

Ontwerp

Het hoogheemraadschap heeft een ontwerp gemaakt voor nieuwe bruggen in de Krimpenerwaard. De meeste onderdelen worden in de fabriek gemaakt en ter plekke in elkaar gezet. De bouw van de brug vindt in een zo kort mogelijke tijd plaats.

Schets van de nieuwe brug

Vragen?

Voor meer informatie over de nieuwe brug kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Helga Walinga via tel. 010-45 37 200 of e-mail info@hhsk.nl. Voor vragen tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer M. de Bruin, uitvoerder aannemer De Kuiper Infrabouw, telefoonnummer 06 535 487 66.

Bijdragen

Dit project wordt voor een deel gefinancierd met een subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en een bijdrage van Provincie Zuid Holland.