Verbeteren waterafvoer tussen de Anderhalve en de Tweede Tocht

In de buurt van de Tweede Tochtweg in Nieuwerkerk aan den IJssel wil het hoogheemraadschap de waterafvoer verbeteren en klaarmaken voor de toekomst.

Dat doen we vanwege de heftigere regenbuien die we verwachten door de klimaatverandering.

Uitleg werkzaamheden Anderhalve en Tweede Tocht

De waterafvoer tussen de Anderhalve en de Tweede Tocht is nu erg ingewikkeld. Het water maakt een omweg via een gemaal naar de Tweede Tocht. Uit onderzoek blijkt dat dit water ook direct (én zonder gemaal) in de Tweede Tocht kan stromen. Wij hoeven daarvoor alleen een bestaande sloot wat breder te maken. Deze sloot ligt naast een weiland bij Tweede Tochtweg 68 en achter Eerste Tochtweg 19 (zie kaartje). Voor de maatregel Koppeling 2e Tocht betekent dit dat door de aanpassing van de waterhuishouding minder energie nodig is voor de waterafvoer van de Anderhalve Tocht naar de Tweede Tocht. Daarbij is oppompen ook minder nodig en wordt het lagergelegen peilvak achter het gemaal langs de A20 ontlast.

Omdat de graafwerkzaamheden vanaf het weiland kunnen plaatsvinden, verwachten wij weinig tot geen overlast voor het (fiets)verkeer op de Tweede Tochtweg. Mocht er onverhoopt toch hinder voor het wegverkeer ontstaan, dan krijgen omwonenden daarvan tijdig bericht. Als de vrijgekomen grond schoon is, verwerken wij die zoveel mogelijk in de buurt. Als het werk klaar is, zijn de slootpeilen in dit gebied makkelijker en beter te beheren.

Kaart waterafvoer Anderhalve en Tweede Tocht

Contact over de werkzaamheden aan de Anderhalve en Tweede Tocht

Het hoogheemraadschap heeft graag goede contacten met belanghebbenden. Wilt u meer uitleg over de voorgenomen werkzaamheden. Of heeft u ideeën en suggesties? Neem dan contact op met de projectleider de heer R. de Kat. Dat kan via de mail: koppeling2etocht@hhsk.nl. Bellen kan ook via telefoonnummer 010 45 37 200.

Wij proberen tijdens de voorbereiding en bij de uitvoering van het werk zo veel mogelijk rekening te houden met uw belangen.