Beijerscheweg in Stolwijk van 26 april 2021 tot en met 29 april 2021 verkeershinder vanwege werkzaamheden

Vanaf maandag 26 april 2021 07:00 uur tot en met donderdag 29 april 2021 16:00 uur kan er op de Beijerscheweg in Stolwijk verkeershinder ontstaan vanwege werkzaamheden

De verkeershinder bestaat uit een wachttijd van maximaal 10 minuten.

De werkzaamheden bestaan uit asfalt- en funderingsonderzoek

Hulpdiensten hebben in geval van spoed te allen tijde doorgang