Vervanging gemaal Achterbroek

Het verouderde gemaal Achterbroek in Berkenwoude wordt vervangen door een nieuw gemaal. Het huidige gemaal blijft in bedrijf tot het nieuwe gemaal gereed is.

Het gemaal (een gebouw dat gebruikt wordt om de stand van het water te regelen in een bepaald gebied) Achterbroek bemaalt het 688 hectare grote peilgebied Kattendijksblok en Achterbroek in de Krimpenerwaard. Het maalt in natte periodes water vanuit de polder Kattendijksblok met Achterbroek naar de Stolwijker Vliet. Vervolgens gaat het water via gemaal Verdoold in Gouderak naar de Hollandsche IJssel.

Nieuw gemaal Achterbroek

Het nieuwe gemaal krijgt dezelfde capaciteit als het oude gemaal, 40m3 per minuut, om de polder Kattendijksblok en Achterbroek te bemalen. Als de gebiedsplannen gerealiseerd zijn, dan wordt het bemalingsgebied kleiner. Uiteindelijk zal er een capaciteit van circa 18m3 per minuut nodig zijn. In het ontwerp is rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Het nieuwe gemaal kan behalve water wegmalen in natte periodes ook bij droge periodes ingezet worden. In droge periodes kan het nieuwe gemaal ervoor zorgen dat er water uit de Stolwijker Vliet naar de polder Kattendijksblok met Achterbroek gaat, zodat ook dan het waterpeil op juiste hoogte blijft.

Visveilig

Bij nieuwbouw, renovatie of vervanging van waterwerken zoals gemalen wordt zoveel mogelijk rekening met de vissen. Het nieuwe gemaal krijgt een visveilige buisvijzel en een vispassage. Zo kunnen de vissen veilig heen en weer zwemmen tussen de sloten in de polder en de Stolwijker Vliet.

Locatie

Het nieuwe gemaal Achterbroek wordt op ongeveer 12 meter vanaf de locatie van het huidige gemaal gebouwd. Een nieuwe brug naar de naastgelegen woonboerderij aan de Achterbroek 55 is in het ontwerp van het gemaal meegenomen.

Planning

In december 2021 zijn vergunningen voor de vervanging van het gemaal aangevraagd bij de gemeente Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap. De aanvragen en verleende vergunningen zijn door beiden organisaties gepubliceerd.

Eind juni 2022 wordt er een tijdelijke bouwweg aangelegd voor het transport van machines en materialen naar het nieuwe gemaal. De bouwweg wordt ook gebruikt door de nutspartijen (Oasen, Stedin, KPN en Glasdraad) voor het verleggen van de kabels en leidingen.

  • Oasen legt een nieuw tracé voor de waterleiding aan naar woonboerderij Achterbroek 55 en 55A van 11 juli tot en met 22 juli 2022.
  • Stedin verlegt de elektriciteitskabels van 15 augustus tot en met eind september 2022. Deze kabels worden in een nieuw tracé gelegd; vanaf het transformatorhuisje aan de Elzenkade naar woonboerderij Achterbroek 55 en 55A. Langs de woning Achterbroek 53 en ter hoogte van de locatie van het nieuwe gemaal wordt een gestuurde boring uitgevoerd. Ook wordt de glasvezelkabel direct in dit tracé meegenomen en gaat KPN verleggingen uitvoeren.

In januari 2023 begint aannemer De Kuiper Groep met de bouw van het gemaal Achterbroek. Tot die tijd worden alle voorbereidende werkzaamheden verricht. Als het gemaal klaar is, voorlopig gepland september 2023, wordt de sloot naar het nieuwe gemaal gebaggerd. Deze werkzaamheden zijn eind oktober 2023 klaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over het vervangen van het gemaal kunt u contact opnemen met Helga Walinga, omgevingsmanager gemaal Achterbroek via tel. 010-45 37 200 of e-mail info@hhsk.nl.

Foto's

Gemaal Achterbroek

Gemaal Achterbroek

Vispassage

Foto 2 Vispassage

Visveilige vijzel

Visveilige vijzel