Wegwerkzaamheden Koolwijkseweg Stolwijk

In de periode van 19 oktober t/m 24 december 2020 voeren we wegwerkzaamheden uit aan de Koolwijkseweg in Stolwijk. Aannemer Dura Vermeer Infra uit Rotterdam werkt tussen 7.00 uur en 17.00 uur.

Afsluiting Koolwijkseweg

Voor de veiligheid van alle weggebruikers is de Koolwijkseweg in deze periode in zijn geheel afgesloten met een uitzondering van bestemmingsverkeer en hulpdiensten. Met de bedrijven en bewoners aan de Koolwijkseweg is afstemming over de bereikbaarheid van hun huis, winkel of bedrijf. Gedurende de werkzaamheden ontvangen zij actuele informatie via een appgroep.

Omleidingsroute (brom)fietsers en voetgangers

(Brom)fietsers en voetgangers worden omgeleid over de Benedenkerkseweg – Benedenheulseweg of langs de N207 richting Bergambacht.

De route van het fietspad vanaf de Benedenheulseweg / Benedenkerkseweg – Koolwijkseweg – Reevlietpad – Benedenberg / Zuidbroek blijft open.

Wat gaan we doen?

Eerst gaan we het asfalt weghalen. Op plekken waar de weg te laag ligt voor het waterpeil wordt de weg opgehoogd met funderingsmateriaal. Om de weg te versterken brengen we asfaltwapening aan, een soort kippengaas. Daarna krijgt de weg nieuw asfalt. Tot slot worden de bermen aangevuld. Ook gaan we werkzaamheden aan de brug aan het begin van de Koolwijkseweg / N207 uitvoeren. Aan weerszijden wordt het brughoofd, de overgang van grond naar de brug, verstevigd.

We werken in vakken. We beginnen achteraan de Koolwijkseweg, bij de overgang naar het fietspad, en werken richting de provinciale weg N207.

Meer informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Annemiek Verheijden van aannemer Dura Vermeer Infra. Zij is te bereiken via telefoonnummer: 06 – 46147185 of via e-mail l.