Werken aan de kade

Op deze pagina vindt u meer informatie over ons werk aan verschillende kades.

Ringvaartkade Oostpolder Gouda

Vanaf maart 2021 wordt de kade langs de Ringvaart bij Gouda opgehoogd door Groenaannemingsbedrijf Punt B.V.

Waarom zijn werkzaamheden aan de kade nodig?

Uit jaarlijkse metingen is gebleken dat de kade van de Ringvaart niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor de hoogte van deze kade. Het hoogheemraadschap gaat de kade daarom ophogen, zodat deze weer aan de veiligheidsnorm voldoet. Zo beschermen wij u en het gebied dat achter de kade ligt tegen wateroverlast.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De aannemer hoogt de kade op met klei. De klei wordt aangevoerd vanaf de Marconistraat en voor een deel via het water op de kade gezet. Met een graafmachine stort de aannemer de klei vervolgens op de kade. Daarna wordt de kade glad gemaakt en ingezaaid met graszaad. We verwachten geen overlast voor omwonenden. De werkzaamheden vinden plaats aan een kade, waar geen huizen op staan en de kade ligt niet aan een weg. De tuinders van het volkstuincomplex kunnen wat lawaai horen van de werkzaamheden. 

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

De werkzaamheden vinden plaats tussen maart 2021 en april 2021.

Waar werken we aan de kade?

Op het onderstaande kaartje is met een roze lijn aangegeven waar we werken aan de kade. Dit is van Karwei tot en met de volkstuinen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het projectteam door een e-mail te sturen aan werkenaandekade@hhsk.nl. Ook kunt u bellen met het hoogheemraadschap via 010 45 37 200 en vragen maar M. Radema (omgevingsmanager). 

Kade Zuideinde Zevenhuizen

Vanaf begin maart 2021 wordt de kade langs het Zuideinde in Zevenhuizen verstevigd door W.N. Dijkshoorn B.V.

Waarom zijn werkzaamheden aan de kade nodig?

De kade ligt in een gebied waar de bodem voor een deel bestaat uit veen. Veengrond is gevoelig voor inklinking. De kade Zuideinde daalt hierdoor ieder jaar een stukje. Dit is niet goed voor de stabiliteit van de kade. Door de werkzaamheden wordt de kade weer voldoende stabiel. Daarmee worden afschuivingen van de kade voorkomen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Op een aantal plekken langs de kade is de kadehelling te ver gezakt. Daarom gaat de aannemer die plekken verstevigen met klei. Alle werkzaamheden zijn in tuinen, die privé-eigendom zijn. De aannemer stort de klei met een graafmachine op de kade. Het kan zijn dat de weg hierdoor af en toe is afgezet en u kort moet wachten. De weg blijft wel open. Aan de waterkant zijn geen werkzaamheden.

Wanneer werken we aan de kade?

De werkzaamheden vinden plaats tussen maart 2021 en april 2021.

Waar werken we aan de kade?

Op het onderstaande kaartje is met een roze lijn aangegeven waar we werken aan de kade. Dit is ter hoogte van Zuideinde nummer 4 tot en met nummer 16a.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van de Zuideinde?

We doen ons uiterste best om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. De werkzaamheden zijn in tuinen van bewoners. Weggebruikers kunnen af en toe last hebben van een tijdelijke wegafsluiting op de kade. Dit laten we vooraf weten via borden ter plaatse en op onze website.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het projectteam door een e-mail te sturen aan werkenaandekade@hhsk.nl. Ook kunt u bellen met het hoogheemraadschap via 010 45 37 200 en vragen maar M. Radema (omgevingsmanager).