Werken aan voldoende zoet water

Voldoende zoet water is belangrijk voor onder andere de volksgezondheid, de drinkwatervoorziening, maar is ook belangrijk voor de land- en tuinbouw en natuur.

De land- en tuinbouwsector, veel bedrijven en waterrijke natuur zijn afhankelijk van zoet water. Daarom werkt de Rijksoverheid samen met waterbeheerders en gebruikers. Met verschillende maatregelen willen we de zoetwatervoorziening in Nederland zo goed mogelijk regelen, nu en in de toekomst. Deze maatregelen staan beschreven in het Deltaplan Zoetwater (2022-2027). In zes zoetwaterregio’s worden de maatregelen verder uitgewerkt. Schieland en de Krimpenerwaard maakt deel uit van Zoetwaterregio West-Nederland.

Zoet­ wa­ter in West-​Nederland

De Zoetwaterregio West-Nederland heeft meerdere maatregelen uitgewerkt om zoetwatertekort in de regio tegen te gaan. Eén van de zoetwatermaatregelen die het hoogheemraadschap heeft voorgedragen is ‘Robuuste Doorvoerroute Krimpenerwaard’.

Deze maatregel zorgt voor verbeterde doorvoer van zoet water tussen gemaal Krimpenerwaard in Bergambacht en gemaal Verdoold in Gouderak. Hiermee wordt zoet water langer vastgehouden en het zouter worden van water in het zuidwestelijke deel van Zuid Holland tegengegaan. De maatregel zorgt er voor dat er water beschikbaar is voor het Schielandse deel van het beheersgebied en het beheersgebied van Rijnland. Daarnaast wordt het inlaatpunt van water bij de Snelle Sluis veel minder kwetsbaar voor zouter water van de Hollandsche IJssel.

Planning

In het derde kwartaal van 2021 is het hoogheemraadschap gestart met de voorbereidingen voor de doorvoerroute en het samenstellen van een projectteam. De voorlopige planning is onderverdeeld in verschillende fases, te weten verkenning-, planuitwerking- en uitvoeringsfase. De planning wordt bijgewerkt als er nieuwe/meer informatie beschikbaar is.

2022 - medio 2024 Verkenning
Medio 2024 - 2025 Planuitwerking
2026 - 2027 Uitvoering

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op https://www.deltaprogramma.nl/ of www.deltaprogramma.nl/documenten/publicaties/2021/09/21/dp2022-d-deltaplan-zoetwater-2022-2027.

U kunt ook contact opnemen met Guido Verweij of Robert Goudriaan via rdkw@hhsk.nl of bel 010 45 37 200.