Werken aan voldoende zoet water

Voldoende zoet water is belangrijk voor onder andere de volksgezondheid, de drinkwatervoorziening, maar is ook belangrijk voor de land- en tuinbouw en natuur.

De land- en tuinbouwsector, veel bedrijven en waterrijke natuur zijn afhankelijk van zoet water. Daarom werkt de Rijksoverheid samen met waterbeheerders en gebruikers. Met verschillende maatregelen willen we de zoetwatervoorziening in Nederland zo goed mogelijk regelen, nu en in de toekomst. Deze maatregelen staan beschreven in het Deltaplan Zoetwater (2022-2027). In zes zoetwaterregio’s worden de maatregelen verder uitgewerkt. Schieland en de Krimpenerwaard maakt deel uit van Zoetwaterregio West-Nederland.

Animatie doorvoerrute krimpenerwaard

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Doorvoerroute Krimpenerwaard
Zoet water in West-​​Nederland

De Zoetwaterregio West-Nederland heeft meerdere maatregelen uitgewerkt om zoetwatertekort in de regio tegen te gaan. Eén van de zoetwatermaatregelen die het hoogheemraadschap heeft voorgedragen is ‘Robuuste Doorvoerroute Krimpenerwaard’.

Lees meer over de maatregelen

Doorvoerroute Krimpenerwaard
Planning

In het derde kwartaal van 2021 is het hoogheemraadschap gestart met de voorbereidingen voor de doorvoerroute.

Bekijk de planning

Informatiefilm doorvoerrute krimpenerwaard

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Nieuws

2 september 2022: nieuwsbrief project Robuuste doorvoerroute Krimpenerwaard (RDKW)

Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over de doorvoerroute voor zoet water in de Krimpenerwaard. En willen we u vragen om eventuele tips en suggesties over deze route aan ons door te sturen.

Lees meer in de nieuwsbrief

1 juli 2022: start van het project Doorvoerroute Krimpenerwaard

Op woensdag 1 juni 2022 organiseerden we vanuit Schieland en de Krimpenerwaard, samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, een informatieavond over de Doorvoerroute Krimpenerwaard. In het dorpshuis De Zwaan van Berkenwoude hebben we ongeveer 30 belanghebbenden vanuit het gebied verteld over de noodzaak van de Doorvoerroute Krimpenerwaard.

Lees meer over de informatieavond

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op https://www.deltaprogramma.nl/ of www.deltaprogramma.nl/documenten/publicaties/2021/09/21/dp2022-d-deltaplan-zoetwater-2022-2027.

U kunt ook contact opnemen met Guido Verweij of Robert Goudriaan via rdkw@hhsk.nl of bel 010 45 37 200.