Planning doorvoerroute Krimpenerwaard

In het derde kwartaal van 2021 is het hoogheemraadschap gestart met de voorbereidingen voor de doorvoerroute en het samenstellen van een projectteam.

De voorlopige planning is onderverdeeld in verschillende fases, te weten verkenning-, planuitwerking- en uitvoeringsfase. De planning wordt bijgewerkt als er nieuwe/meer informatie beschikbaar is.

2022 - medio 2024 Verkenning
Medio 2024 - 2025 Planuitwerking
2026 - 2027 Uitvoering