Project Robuuste doorvoerroute Krimpenerwaard (RDKW)

Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over de doorvoerroute voor zoet water in de Krimpenerwaard.

We willen we u vragen om eventuele tips en suggesties over deze route aan ons door te sturen. Hieronder leest u hier meer over.

Extra (zoet)water door de Krimpenerwaard

Misschien heeft u het al gezien. Het hoogheemraadschap laat sinds medio juli extra (zoet)water door de sloten stromen in de Krimpenerwaard. Want het is droog in Nederland én de aanvoer van water vanuit Duitsland zeer laag. Er is in West-Nederland meer zoet water nodig om in de watervraag te voorzien dan op dit moment in onder andere de Hollandsche IJssel beschikbaar is. Daarom is door Rijkswaterstaat en de vier waterschappen in deze regio besloten om de Klimaatbestendige Wateraanvoer aan te zetten. Daarnaast wordt, net als in 2018, zoet water vanuit de Lek door de Krimpenerwaard naar de Hollandsche IJssel doorgevoerd. Deze maatregelen zorgen ervoor dat er voldoende zoetwater in West-Nederland beschikbaar blijft. Wat we als Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) verder nog allemaal doen tijdens deze droogte leest u op onze website.

Wat valt u op?

Zijn er dingen die u nu opvallen aan hoe het water nu door het gebied stroomt? En die u nog niet met ons heeft gedeeld? Laat het ons vooral weten! Dat kan via rdkw@hhsk.nl of door te bellen met Robert Goudriaan of Guido Verweij via 010 45 37 200. Alle informatie is nuttig en verzamelen we om straks een goede robuuste doorvoerroute te maken door het gebied.

Rondje door de Krimpenerwaard

Zoals we in ons laatste bericht van juli 2022 al hadden geschreven, zijn we in augustus met een aantal mensen van het waterschap en ingenieursbureau Witteveen+Bos de Krimpenerwaard in gegaan. We hebben gekeken hoe het water door de Krimpenerwaard stroomt. Tussen het gemaal Krimpenerwaard aan de Lekdijk waar het water de Krimpenerwaard binnenkomt en gemaal Verdoold waar het water op de Hollandsche IJssel wordt uitgemalen. Op een aantal plaatsen zien wij dat het water snel stroomt en rivierkwaliteit (grijs van kleur) heeft.

Wat gaan we de komende maanden doen?

De komende weken starten we met het voorbereiden van onderzoeken en metingen. Deze worden vanaf dit najaar door het ingenieursbureau uitgevoerd. Daarnaast gaan we in gesprek met grondeigenaren en omgevingspartijen om verder kennis te maken en om op te halen wat voor iedereen belangrijk is. De uitkomsten van de gesprekken, onderzoeken e.d. wegen we mee in de uiteindelijke keuzes voor de te nemen maatregelen.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen of wilt u een gesprek naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Laat het ons vooral weten. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar rdkw@hhsk.nl of door te bellen met Robert Goudriaan of Guido Verweij via 010 45 37 200.