Zoet water in West-​​Nederland

De Zoetwaterregio West-Nederland heeft meerdere maatregelen uitgewerkt om zoetwatertekort in de regio tegen te gaan.

Eén van de zoetwatermaatregelen die het hoogheemraadschap heeft voorgedragen is ‘Robuuste Doorvoerroute Krimpenerwaard’.

Deze maatregel zorgt voor verbeterde doorvoer van zoet water tussen gemaal Krimpenerwaard in Bergambacht en gemaal Verdoold in Gouderak. Hiermee wordt zoet water langer vastgehouden en het zouter worden van water in het zuidwestelijke deel van Zuid Holland tegengegaan. De maatregel zorgt er voor dat er water beschikbaar is voor het Schielandse deel van het beheersgebied en het beheersgebied van Rijnland. Daarnaast wordt het inlaatpunt van water bij de Snelle Sluis veel minder kwetsbaar voor zouter water van de Hollandsche IJssel.