Anneke Heinecke

Anneke Heinecke is lid van het algemeen bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard. Op deze pagina vindt u haar volledige profiel.

VraagAntwoordFoto
Naam Anneke Heinecke
Fractie Partij van de Arbeid
Telefoonnummer 06 242 35 261
E-mailadres harppr@planet.nl
Website Nee
Twitter https://twitter.com/@aheinecke 
Facebook Ja
LinkedIn Ja
   
Wat zijn uw ambities als lid van het algemeen bestuur? Droge voeten en schoon water; Geen verhoging waterschapsbelasting en kwijtschelding behouden; mensen die moeilijk aan de bak komen moeten een eerlijke kans krijgen bij grote werken; duurzame werkwijze (energieneutraal, geen chemische bestrijdingsmiddelen); stimuleren innovaties (bijvoorbeeld in glastuinbouw); actief betrekken van inwoners bij activiteiten van het waterschap en communicatie waterschap verbeteren.
Wat is uw favoriete plek in ons beheersgebied en waarom? De oevers van de rivier de Rotte.  Wandelend en fietsend geniet ik intens van de rivier de Rotte.