Agenda 07 oktober 2009

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering.

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering op 7 oktober 2009.
Agendapunten

1.   Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

2.   Vaststelling agenda 7 oktober 2009

3.   Inspreekrecht

4.   Besluitenlijst van de vergadering van 24 juni 2009 (pdf, 68 kB)

5.   Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 120 kB)

6.   Ingekomen en verzonden stukken
6.1 Brief UvW inzake voortzetting Dijkstal – Rechtspositie politieke 
      ambtsdragers, fondsvorming Appa en normering salarissen topfunctionarissen
6.2 Uitnodiging netwerkdag Het Waterschapshuis 1 oktober 2009
6.3 Nieuwsbrief driehoek RZG Zuidplas, nummer 15 juli 2009
6.4 Conceptbesluitenlijst commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid d.d. 18 september 2009 (pdf, 67 kB)
6.5 Conceptbesluitenlijst commissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 18 september 2009 (pdf, 67 kB)

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering op 7 oktober 2009.
Bespreekstukken

7.   Conceptreactie op het rapport ‘Samen presteren we meer’ van de Unie van Waterschappen (pdf, 126 kB)

      Rapport 'Samen presteren we meer'

8.   Aandelenruil DRSH – HVC (pdf, 236 kB)

      Conceptbesluit (pdf, 93 kB)

9.   Nieuwe programma-opzet binnen beleidscyclus (pdf, 146 kB)