Agenda 16 oktober 2007

Agenda van de verenigde vergadering.

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op dinsdag 16 oktober 2007, aanvang 19.30 uur.

2007

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. van stemming

2

Vaststelling agenda 16 oktober 2007

3

Inspreekrecht

4

Mondelinge mededelingen

5

Ingekomen en verzonden stukken

6

Kosten KRW (pdf, 184 kB)

8

Rondvraag en sluiting