Agenda 20 februari 2008

Agenda voor de verenigde vergadering.

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 20 februari 2008, aanvang 14.00 uur.

2008

 

WW

IW

AZM

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. van stemming

 

 

 

2

Vaststelling agenda 20 februari 2008

 

 

 

3

Inspreekrecht

 

 

 

4 Verslag van de vergadering van 28 november 2007 (pdf, 220 kB)      

4.b

Verslag van de vergadering van 16 oktober 2007 (pdf, 138 kB)

 

 

 

5

(Mondelinge) mededelingen

 

 

 

5.1 Kralingse Plas (pdf, 91 kB)      

6

Ingekomen en verzonden stukken:

6.1 Goedkeuring dijkversterkingsplan Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven (pdf, 494 kB)

6.2 De Water, januari 2008, nummer 128

6.3 STOWA nieuwsbrief, januari 2008, nummer 38

6.4 Afschrift brief Rijnland over bezoldigingsbeleid topstructuur NWB (pdf, 152 kB)

6.5 Nieuwsbrief Groenblauwe Slinger, februari 2008

6.6 Conceptverslag commissie Waterkeringen en Wegen d.d. 6 februari 2008 (pdf, 111 kB)

6.7 Conceptverslag commissie Integraal Waterbeheer d.d. 8 februari 2008 (pdf, 134 kB)

6.8 Conceptverslag commissie Algemene Zaken en Middelen d.d. 8 februari 2008 (pdf, 144 kB)

6.9 Ingezonden brief over wateropgave in het Groene Hart (pdf, 242 kB)

6.10 Rechtspositie waterschapsbestuurders per 1 januari 2009 (pdf, 917 kB)

 

 

 

 

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 20 februari 2008, aanvang 14.00 uur.
Bespreekstukken

10

Keur (pdf, 141 kB)

X

X

X

  - bijlage 1 (pdf, 88 kB)      
  - bijlage 2 (pdf, 92 kB)      
  - bijlage 3 (pdf, 975 kB)      
  - bijlage 4 (pdf, 60 kB)      

11

Tariefdifferentiatie in de kostentoedelingsverordening watersysteemheffing 2009  (pdf, 137 kB)

X

X

X

  - bijlage (pdf, 135 kB)      

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 20 februari 2008, aanvang 14.00 uur.
Ter kennisname

12.a

Rapportage internationale samenwerking 2007 (pdf, 149 kB)

X

X

X

  - bijlage 1 (pdf, 148 kB)      
  - bijlage 2 (pdf, 585 kB)      
  - bijlage 3 (pdf, 306 kB)      

12.b

Wateraanvoer van de Krimpenerwaard naar Schieland/verzilting buitenwater (pdf, 94 kB)

X

X

X

  - bijlage (pdf, 118 kB)      

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 20 februari 2008, aanvang 14.00 uur.

13

Rondvraag en sluiting