Agenda 23 april 2008

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering.

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 23 april 2008, aanvang 14.00 uur.

2007

 

WW

IW

AZM

 

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. van stemming

 

 

2

Vaststelling agenda 23 april 2008

 

 

3

Inspreekrecht

 

 

4

Verslag van de vergadering van 20 februari 2008 (volgt)

 

 

5

(Mondelinge) mededelingen

 

 

6

Ingekomen en verzonden stukken

 

 

 Hamerstukken

7

Kredietvoorstellen

 

 

 

 

7.1

Opstellen peilbesluiten (pdf, 202 kB)

 

X

X

 

7.2

Opstellen leggers (pdf, 200 kB)

 

X

X

 

7.3.

Studies i.v.m. knelpunten watersysteem Schieland (pdf, 109 kB)

 

X

X

 

7.4.

Aanschaf trekker met maaicombinatie, maaiboot en een aanhangstrooier (pdf, 469 kB)

X

X

X

 

7.5.

Aanvullend uitvoeringskrediet dijkversterking Nederlek (pdf, 207 kB)

X

 

X

 

7.6.

Groot onderhoud waterkeringen: Groenedijk (N’kerk) Schaardijk- Nesserdijk’(R’dam), Lekdijk-West (Bergambacht) (pdf, 111 kB)

X

 

X

 

7.7.

Garantstelling restauratie Zevenhuizense Verlaat

X

 

X

 

7.8.

RZG Zuidplaspolder: uitvoering studies en ‘watercommunicatie’ (pdf, 103 kB)

 

x

x

 

Bespreekstukken

 

8.

Vaststellen peilbesluit Zestienhoven (pdf, 107 kB)

 

X

X

 

  - besluit (pdf, 96 kB)
- bijlage (pdf, 892 kB)
       

9.

Vaststellen peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder (pdf, 105 kB)

 

X

X

 

  - besluit (pdf, 137 kB)        
  - bijlage (pdf, 7.9 MB)        

10.

Integraal plan Kralingse plas (pdf, 119 kB)

 

X

   
Ter kennisname  
11.1

Rapportage calamiteitenbestrijding en overzicht incidenten en calamiteiten 2007

       
11.2

Voorraadagenda (pdf, 88 kB)

       
           

12

Rondvraag en sluiting