Agenda 25 maart 2009

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering.

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 25 maart 2009, aanvang 14.00 uur.
Agendapunten

1.   Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

2.   Beëdiging de heer Kortlandt en mevrouw Wierenga

3.   Vaststelling agenda 25 maart 2009

4.   Inspreekrecht

5.a  Verslag van de vergadering van 17 december 2008 (pdf, 94 kB)

5.b  Besluitenlijst van de vergadering van 8 januari 2009 (pdf, 45 kB)

6.   Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 106 kB)

7.     Ingekomen en verzonden stukken

7.10 Conceptbesluitenlijst commissie Waterkeringen en Wegen (pdf, 80 kB)
7.11 Conceptbesluitenlijst commissie Integraal Waterbeheer (pdf, 106 kB)
7.12 Conceptbesluitenlijst commissie Algemene Zaken en Middelen (pdf, 105 kB)