Agenda 25 maart 2010

Agenda van de verenigde vergadering.

Agenda van de verenigde vergadering, te houden op donderdag 25 maart 2010.
Punt Agenda

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

2

Vaststelling agenda 25 maart 2010

3

Benoemingsbesluit leden commissie geloofsbrieven (pdf, 89 kB)

4

Besluit tot toelating van de heer K. Labrie als opvolger van de heer P.C.M. Tieman voor de fractie bedrijven

5

Uniestandpunt doelmatig waterbeheer (actie STORM) (pdf, 198 kB)

  Oplegnotitie: Storm - doelmatig waterbeheer (pdf, 81 kB)
  Storm: uitwerking voorstellen voor een doelmatiger waterbeheer (pdf, 325 kB)
  Kerngegevens waterschappen (pdf, 40 kB)
  Centrale aanspreekpunten politieke partijen (pdf, 63 kB)
  Presentatie besturen maart (pdf, 720 kB)

6

Afscheid de heer P.C.M. Tieman