Agenda 25 november 2009

Agenda van de verenigde vergadering.


Agenda van de verenigde vergadering.
Agendapunten

1.  Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

2.  Vaststelling agenda 25 november 2009

3.  Inspreekrecht

4.  Besluitenlijst van de vergadering van 7 oktober 2009 (pdf, 64 kB)

5.  Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 166 kB)

6.  Ingekomen en verzonden stukken

 

Agenda van de verenigde vergadering.
Hamerstukken

13. Definitieve vaststelling WBP 2010 - 2015 (pdf, 152 kB)

     Nota van beantwoording (pdf, 217 kB)
     Definitief ontwerp-waterbeheerplan 2010 - 2015 (pdf, 1.7 MB)
     Waterbeheerplan 2010 - 2015. Bijlage 2: Europese Kaderrichtlijn Water 2010 - 2015 (pdf, 3.3 MB)

14. Wijziging Verordeningen watersysteem- en wegenheffing 2009 (pdf, 117 kB)

     Besluit wijziging Verordening waterysteemheffing (pdf, 77 kB)
     Besluit wijziging Verordening wegenheffing (pdf, 109 kB)

15. Wijziging Verordening zuiveringsheffing 2009 (pdf, 116 kB)

     Besluit wijziging Verordening zuiveringsheffing 2009 (pdf, 126 kB)

16. Verordening verontreinigingsheffing 2010 (pdf, 116 kB)

     Besluit Verordening verontreiningsheffing 2010 (pdf, 163 kB)
     Bijlage 1. Voorschriften voor meting, bemondering, analyse en berekening (pdf, 101 kB)
     Bijlage 2. Tabel afvalwatercoëfficiënten (pdf, 101 kB)
     Toelichting Verordening verontreinigingsheffing 2010 (pdf, 101 kB)

17. Wijziging Legesverordening (pdf, 112 kB)

     Besluit Legesveordening (pdf, 115 kB)

18. Wijziging Verordening precariobelasting (pdf, 103 kB)

     Besluit wijziging Verordening precrariobelasting (pdf, 90 kB)

19. Meetnet waterkwantiteit (pdf, 127 kB)

20. Groot onderhoudkunstwerken watersystemen 2010 (pdf, 125 kB)

21. Uitvoeringskrediet vernieuwing en restauratie gemaal M. Verdoold Cz. en toevoerwatergang (pdf, 132 kB)

22. Watersysteemoptimalisatie Achterbroek (pdf, 144 kB)

23. Uitvoeringskrediet verbreding 4e  Tocht, spoorsloot en 3e Tocht, Zuidplaspolder, Wateropgave (pdf, 123 kB)

24. Nieuwe waterstaatkundige inrichting van de polder Kromme, Geer en Zijde (gemaal Hillekade) (pdf, 119 kB)

     Besluit (pdf, 92 kB)
     Nota van beantwoording (pdf, 60 kB)

25. Voorbereidingswerkzaamheden De Groote Zaag (pdf, 555 kB)

26. Dijkversterking BAS: optimalisatie Bergstoep (onder couvert)

27. Dijkversterkingen Krimpen a/d IJssel en Krimpen a/d Lek (pdf, 1.6 MB)

28. Vispasseerbaar maken gemaal A. Kroes en Snelle Sluis en KRW innovatieprogramma (pdf, 124 kB)

29. Hoofdwatergang langs Cyclamenweg (pdf, 499 kB)

30. Bijdrage uitbreiding rioolgemaal Rokkeveenseweg Zoetermeer (pdf, 105 kB)

31. Informatieplan 2010 met kredietvoorstel (pdf, 129 kB)

     Informatieplan 2010 (pdf, 596 kB)