Agenda 26 november 2008

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering.

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 26 november 2008, aanvang 14.00 uur.
Hamerstukken        

7.1

Samenwerking HHD/HHSK belastingen (pdf, 126 kB)

 

 

X

  Intentieverklaring (pdf, 157 kB)      

7.2

Verordeningen verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing Schieland en de Krimpenerwaard (pdf, 157 kB)

 

 

X

  Besluit verontreinigingsheffing 2009 (pdf, 157 kB)      
  Bijlage I voorschriften (pdf, 157 kB)      
  Bijlage II tabel (pdf, 157 kB)      
  Toelichting (pdf, 157 kB)      
  Besluit Verordening zuiveringsheffing 2009 (pdf, 157 kB)      
  Bijlage I voorschriften (pdf, 157 kB)      
  Bijlage II tabel (pdf, 157 kB)      
  Toelichting (pdf, 157 kB)      

7.3

Verordeningen watersysteemheffing en wegenheffing Schieland en de Krimpenerwaard (pdf, 105 kB)

 

 

X

7.4

Wijziging tabel Verordening precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard 2006 (pdf, 103 kB)

 

 

X

7.5

Wijziging tabel Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard (pdf, 103 kB)

 

 

X

7.6

Kaderrichtlijn Water; ontwerpaanpassing Waterbeheerplan (pdf, 133 kB)

 

X

 

  Ontwerp-aanpassing Waterbeheerplan i.v.m. KRW (pdf, 2.8 MB)      

 

 

 

Kredietvoorstellen

 

 

 

7.7

Aanschaf bemonsterings- en onlineapparatuur (pdf, 106 kB)

 

X

X

7.8

Bijdragen riolering buitengebied (pdf, 157 kB)

 

X

X

7.9

Eerste krediet aansluiting glastuinbouw Bleiswijk (pdf, 107 kB)

 

X

X

7.10

Kredietvoorstel Waterketen (pdf, 157 kB)

 

X

X

7.11

Kredietvoorstel besteksklaar maken van aanpassingen 3 awzi’s i.h.k.v. de slibstrategiestudie (pdf, 110 kB)

 

X

X

7.12

Groot onderhoud kunstwerken watersysteem (pdf, 157 kB)

 

X

X

7.13

Aanvullend krediet noodstroomvoorziening (pdf, 126 kB)

 

 

X

7.14

Informatievoorziening en automatisering (pdf, 384 kB)

 

 

X

  Bijlagen (pdf, 59 kB)      
Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 26 november 2008, aanvang 14.00 uur.
Bespreekstukken        

8

Programmabegroting 2009 voorstel (pdf, 113 kB)

X

X

X

  Programmabegroting 2009 (pdf, 2.5 MB)      

9

Uitvoeringsprogramma’s deelwaterplannen (pdf, 131 kB)

 

X

X

  Samenvatting DGWP Kralingen-Crooswijk (pdf, 41 kB)      
  Samenvatting DGWP Prins Alexander (pdf, 42 kB)      
  Samenvatting deelplan Schollevaar-Hoofdweg-Schollebos (pdf, 103 kB)      
  Samenvatting actualisatie waterplan Zoetermeer (pdf, 49 kB)      

10

Samenwerking gezamenlijke laboratoria (pdf, 133 kB)

 

X

X

  Beslisdocument fusie waterschaps-laboratoria (pdf, 217 kB)      

11

Vaststellen ontwerpplan watersysteemoptimalisatie Achterbroek en Stolwijkse Boezem (pdf, 118 kB)

 

X

 

  Besluit (pdf, 93 kB)      
  Nota van Beantwoording (pdf, 62 kB)      
  Ontwerpplan watersysteemoptimalisatie Stolwijkse Boezem en Achterbroek (pdf, 5.6 MB)      

12

Beleidskader Grondwater voorstel (pdf, 114 kB)

 

X

X

  Besluit (pdf, 90 kB)      
  Beleidskader Grondwater (pdf, 1.2 MB)      

 

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 26 november 2008, aanvang 14.00 uur.
Ter kennisname

13

Nadere uitvoeringsregel subsidie afkoppelen verhard oppervlak (pdf, 94 kB)

 

X

 

14

Rondvraag en sluiting