Agenda 26 september 2007

Agenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 26 september 2007, aanvang 14.00 uur.

 

Eerste conceptagenda voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 26 september 2007, aanvang 14.00 uur.

 

 

WW

IW

AZM

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. van stemming

 

 

 

2

Vaststelling agenda 26 september 2007

 

 

 

3

Beëdiging heren J.C. de Jong (ongebouwd) en W. Stolk (ingezetenen) Benoeming in resp. de adviescommissies W&W en AZM

 

 

 

4

Inspreekrecht

 

 

 

5

Verslag van de vergadering van 27 juni 2007 (pdf, 108 kB)

 

 

 

6

Mondelinge mededelingen

 

 

 

7

Ingekomen en verzonden stukken

 

 

 

Hamerstukken

8.a

Ontslagverlening archivaris (pdf, 79 kB)

 

 

X

8.b

Vervallen functies van secretaris en directeur en ontheffing uit functies (pdf, 85 kB)

 

 

X

8.c

Voortzetting zuiveringsslibstrategiestudie (pdf, 90 kB)

 

X

 

8.d

Grondverwerving dijkversterking Nederlek (pdf, 79 kB)

X

 

X

  - bijlage (pdf, 78 kB)      

 

Kredietvoorstellen

 

 

 

8.e

Stedelijk waterplan Krimpen aan den IJssel 2007-2009 (pdf, 84 kB)

 

X

X

8.f

Landinrichting Krimpenerwaard (pdf, 81 kB)

 

X

X

8.g

Voorbereiding 3e hoofdgemaal Krimpenerwaard (pdf, 89 kB)

 

X

X

  - bijlage (pdf, 13 kB)      

8.h

Restauratie Zevenhuizense Verlaat (pdf, 86 kB)

X

 

X

8.i

Gemaal Anjerweg (pdf, 87 kB)

 

X

X

8.j

Uit bedrijf nemen ontvangtoren awzi Groenedijk (pdf, 82 kB)

 

X

X

8.k

Ontmantelen gronddepot Zuidelijke Dwarsweg in Zevenhuizen-Moerkapelle (pdf, 83 kB)

X

 

X

8.l

Integrale aanpak Kralingse Plas (pdf, 93 kB)

 

X

X

8.m

Implementatie onderhoudsvisie (pdf, 89 kB)

X

X

X

Bespreekstukken

9

Beleid internationale samenwerking (pdf, 118 kB)

 

 

X

10

Integriteitbeleid bestuur (pdf, 82 kB)

 

 

X

  - bijlage (pdf, 89 kB)      

11

Tussentijdse evaluatie communicatiebeleid (pdf, 89 kB)

 

 

X

  - bijlage (pdf, 75 kB)      

12

Evaluatie bijdrageregeling afkoppelen verhard oppervlak (pdf, 86 kB)

 

X

 

  - bijlage (pdf, 305 kB)      

13

Vaststellen ontwerp dijkversterkingplan Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven (pdf, 92 kB)

X

 

X

  - bijlage (pdf, 1000 kB)      

14

Vaststelling plan tot realisatie Noordzuidverbinding in de Zuidplaspolder (pdf, 92 kB)

 

X

 

  - bijlage (pdf, 77 kB)      

15

KRW (discussiestuk) (pdf, 738 kB)

 

X

X

Ter kennisname

16.a

Stand van zaken Maeslantkering (pdf, 80 kB)

X

 

 

16.b

Waterplan Rotterdam (pdf, 85 kB)

 

X

 

16.c

Begrotingsvergelijking 2007 (pdf, 80 kB)

X

X

X

16.d

Gewijzigd vergaderschema en diversen algemeen (pdf, 25 kB)

X

X

X

16.e

Bestuursinfo nummer 3, september 2007

 

 

 

17

Rondvraag en sluiting